Stavovské předpisy

Při rolování směrem dolů naleznete: řády ČSK, závazná stanoviska, opatření představenstva Komory, odborná stanoviska, archiv a sbírku

Řády ČSK

Řády ČSK (ve znění účinném od 1. 1. 2020)

Etický kodex

Závazná stanoviska komory

ZS 1/2019 k odbornému dohledu nad výkonem povolání dentální hygienistky a k dalším postupům zubního lékaře v součinnosti s dentální hygienistkou

ZS 1/1998 k indikaci a zhotovování plášťových korunek z plastu a kompozitního plastu

ZS 1/2010 ke způsobilosti dentální hygienistky provádět subgingivální ošetření parodontu

ZS 1/1995 k provozování zubní ordinace se zubní laboratoří

ZS 1/1995 k provozování zubní ordinace se zubní laboratoří

ZS 1/2004 k bělení zubů laserovou metodou

ZS 1/1998 k indikaci a zhotovování plášťových korunek z plastu a kompozitního plastu

ZS 1/1996 k poskytování tzv. nadstandardních výkonů ve stomatologické péči

ZS 2/1995 k materiálům Palargen L, Superpont C+B, Evicrol

Opatření představenstva komory

OP 1/2017 Opatření představenstva ČSK, jímž se stanoví předepsané vzdělávací akce, rozsah a náplň předepsaných stáží a minimální rozsah praktického výkonu povolání zubního lékaře v rámci vstupního vzdělávacího programu v pedostomatologii ve znění OP 1/2018 (ve znění účinném od 10. 12. 2018)

OP1/2016 Opatření představenstva Komory, jímž se stanoví způsob a podmínky registrace vzdělávacích akcí a požadavky na jejich náplň a na jejich odbornou kvalitu, ve znění opatření představenstva Komory č. OP4/2017 a opatření představenstva č. OP1/2020 (ve znění účinném od 20. dubna 2020)

OP6/2016 Opatření představenstva Komory o stanovení náplně, formy, průběhu a hodnocení profesní zkoušky a opakované profesní zkoušky včetně způsobu ustanovení zkušební komise ve znění OP 2/2018 (ve znění účinném od 23.11.2018)

OP5/2016 Opatření představenstva Komory, jímž se stanoví předepsané vzdělávací akce, rozsah a náplň předepsaných stáží a minimální rozsah praktického výkonu povolání zubního lékaře v rámci vstupních vzdělávacích programů ve stomatochirurgii a parodontologii ve znění OP2/2017 a OP5/2017 (ve znění účinném od 5.2.2018)

OP1/2016 Opatření představenstva Komory, jímž se stanoví způsob a podmínky registrace vzdělávacích akcí a požadavky na jejich náplň a na jejich odbornou kvalitu, ve znění opatření představenstva Komory č. OP4/2017 (ve znění účinném od 18. 1. 2018)

OP4/2016 Opatření představenstva Komory, jímž se stanoví předepsané vzdělávací akce, doporučené vzdělávací akce a minimální rozsah praktického výkonu povolání zubního lékaře v rámci vstupního vzdělávacího programu v praktickém zubním lékařství ve znění OP3/2017 (ve znění účinném od 24.4.2017)

OP2/2016 Opatření představenstva Komory o podmínkách akreditace akreditovaných poskytovatelů a o postupu akreditace (ve znění účinném od 1. 1. 2017)

OP3/2016 Opatření představenstva Komory, jímž se stanoví minimální požadavky pro předepsaný kurz kardiopulmonální resuscitace a řešení neodkladných stavů v rámci navazujících vzdělávacích programů ve stomatochirurgii, parodontologii a pedostomatologii (ve znění účinném od 1.1.2017)

OP2/2016 Opatření představenstva Komory o podmínkách akreditace akreditovaných poskytovatelů a o postupu akreditace (ve znění účinném od 1. 1. 2017)

OP1/2016 Opatření představenstva Komory, jímž se stanoví způsob a podmínky registrace vzdělávacích akcí a požadavky na jejich náplň a na jejich odbornou kvalitu (ve znění účinném od 1. 1. 2017 do 17. 1. 2018)

OP1/2015 Opatření představenstva Komory o podmínkách a způsobu akreditace poskytovatelů (ve znění účinném od 29. 6. 2015)

Odoborná stanoviska představenstva komory

OSP 3/2019 k ošetřování pacientů léčených antiresorpční terapií

OSP 2/2019 k sedaci v dětské stomatologii

OSP 1/2019 k rentgenové diagnostice při preventivních prohlídkách

OSP 2/2018 k používání amalgámových výplní a jejich toxicitě

OSP 1/2018 k vybavení zdravotnických zařízení poskytovatelů ambulantních zdravotnických služeb zubních lékařů pro řešení neodkladných stavů

OSP1/2015 Odborné stanovisko představenstvo Komory k zevnímu bělení zubů

OSP1/2014 Minimum pro standardní endodontické ošetření stálého zubu s dokončeným vývojem

OSP 1/2010 k indikaci vyšetření intraorálním rentgenem

OSP 2/2009 k používání dentálních slitin stříbra a cínu

OSP 1/2009 k používání výplní ze skloionomerního cementu v distálním úseku chrupu

OSP 1/2004 k náležitostem endodontického ošetření

Archiv úplných znění, Sbírka

OP6/2009 Opatření představenstva Komory č. 6 (ve znění účinnémod 13. 12. 2008 do 24. 6. 2014)

OP 5/2009 O registraci vzdělávacích akcí a požadavcích na jejich odbornou kvalitu (ve znění účinném od 16.9.2013 do 31.12.2016)

OP5/2009 O registraci vzdělávacích akcí a požadavcích na jejich odbornou kvalitu (ve znění účinném od 1. 1. 2013 do 19. 6. 2013)

OP5/2009 Opatření představenstva Komory č. 5 (ve znění účinném od 20. 6. 2013 do 15. 9. 2013)

OP 2/2009 Rozšířená odborná příprava pro získání Osvědčení odbornosti praktický zubní lékař parodontolog, praktický zubní lékař pedostomatolog, praktický zubní lékař stomatochirurg (ve znění účinném od 28.9.2016 do 31.12.2016)

OP2/2009 Opatření představenstva Komory č. 2 (ve znění účinném od 20. 6. 2013 do 15. 9. 2013)

OP2/2009 Opatření představenstva Komory č. 2 (ve znění účinnémod 16. 9. 2013 do 31. 12. 2014)

OP 1/2009 Základní odborná příprava a profesní zkouška pro získání Osvědčení odbornosti praktický zubní lékař

OP1/2009 Opatření představenstva Komory č. 1 (ve znění účinném od 20. 6. 2013 do 24. 11. 2013)

OP1/2009 Opatření představenstva Komory č. 1 ve znění OP1/2013 a OP6/2013 (ve znění účinném od 25. 11. 2013 do 24. 11. 2014)

OP 3/2009 Podmínky akreditace pracovišť pro rozšířenou odbornou přípravu

OP1/2015 Opatření představenstva Komory o podmínkách a způsobu akreditace poskytovatelů (ve znění účinném od 23. 3. 2015 do 28. 6. 2015)

OP5/2016 Opatření představenstva Komory, jímž se stanoví předepsané vzdělávací akce, rozsah a náplň předepsaných stáží a minimální rozsah praktického výkonu povolání zubního lékaře v rámci vstupních vzdělávacích programů ve stomatochirurgii a parodontologii (ve znění účinném od 1.1.2017 do 23.4.2017)

OP5/2016 Opatření představenstva Komory, jímž se stanoví předepsané vzdělávací akce, rozsah a náplň předepsaných stáží a minimální rozsah praktického výkonu povolání zubního lékaře v rámci vstupních vzdělávacích programů ve stomatochirurgii a parodontologii ve znění OP2/2017 (ve znění účinném od 24.4.2017 do 4.2.2018)

OP6/2016 Opatření představenstva Komory, jímž se stanoví náplně, formy, průběhu a hodnocení profesní zkoušky a opakované profesní zkoušky včetně způsobu ustanovení zkušební komise (ve znění účinném od 1.1.2017 do 22.11.2018)

OP1/2017 Opatření představenstva Komory, jímž se stanoví předepsané vzdělávací akce, rozsah a náplň předepsaných stáží a minimální rozsah praktického výkonu povolání zubního lékaře v rámci vstupního vzdělávacího programu v pedostomatologii (ve znění účinném od 23. 3. 2017 do 9. 12. 2018)

Řády Komory - verze pro tisk ve znění platném do 31.12.2010

Řády Komory - verze pro tisk ve znění platném od 1. 1. 2011 do 22. 5. 2011

Řády Komory - verze pro tisk ve znění platném od 23. 5. 2011 do 31. 12. 2011

Řády Komory - verze pro tisk ve znění platném od 1. 1. 2012 do 21. 5. 2012

Řády Komory - verze pro tisk ve znění platném od 22. 5. 2012 do 31. 1. 2013

Řády Komory - verze pro tisk ve znění platném od 1. 2. 2013 do 3. 6. 2013

Řády Komory - verze pro tisk ve znění platném od 1. 2. 2013 do 3. 6. 2013

Řády Komory - verze pro tisk ve znění platném od 4. 6. 2013 do 31. 12. 2013

Řády Komory - verze pro tisk ve znění platném a účinném od 22. 5. 2014 do 31. 12. 2014

Řády Komory - verze pro tisk ve znění platném a účinném od 1. 1. 2015 do 26. 5. 2015

Řády Komory - verze pro tisk ve znění platném a účinném od 27. 5. 2015 do 31. 12. 2015

4/2009 Disciplinární řád (ve znění účinném od 8. 11. 2009 do 31. 12. 2010)

1/2010 Disciplinární řád (ve znění účinném od 1. 1. 2011 do 31. 1. 2013)

1/2010 Disciplinární řád (ve znění účinném od 1. 2. 2013 do 19. 11. 2017)

Volební řád (ve znění účinném od 11. 11. 2007 do 31. 1. 2013)

2/2009 Jednací řád (ve znění účinném od 15. 5. 2010 do 31. 12. 2011)

2/2011 Jednací řád (ve znění účinném od 1. 1. 2012 do 31. 1. 2013)

2/2011 Jednací řád (ve znění účinném od 1. 2. 2013 do 31. 12. 2015)

1/2009 Organizační řád (ve znění účinném od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2010)

1/2009 Organizační řád (ve znění účinném od 1. 1. 2011 do 22. 5. 2011)

1/2009 Organizační řád (ve znění účinném od 23. 5. 2011 do 31. 12. 2011)

1/2009 Organizační řád (ve znění účinném od 1. 1. 2012 do 21. 5. 2012)

1/2009 Organizační řád (ve znění účinném od 22. 5. 2012 do 31. 1. 2013)

1/2009 Organizační řád (ve znění účinném od 1. 2. 2013 do 3. 6. 2013)

1/2009 Organizační řád (ve znění účinném od 4. 6. 2013 do 31. 12. 2013)

1/2009 Organizační řád (ve znění účinném od 1. 1. 2014 do 21. 5. 2014)

1/2009 Organizační řád (ve znění účinném od 22. 5. 2014 do 31. 12. 2014)

1/2009 Organizační řád (ve znění účinném od 1. 1. 2015 do 26. 5. 2015)

1/2009 Organizační řád (ve znění účinném od 1. 1. 2015 do 26. 5. 2015)

1/2009 Organizační řád (ve znění účinném od 1. 1. 2016 do 25. 5. 2016)

1/2009 Organizační řád (ve znění účinném od 26. 5. 2016 do 31. 12. 2016)

1/2009 Organizační řád (ve znění účinném od 1. 1. 2017 do 23. 5. 2017)

1/2009 Organizační řád (ve znění účinném od 24. 5. 2017 do 19. 11. 2017)

Řády a stanoviska

2/2011 Jednací řád (ve znění účinném od 24. 5. 2017)