Staňte se členem

ZÁKON č. 220/1991 Sb.
§ 3 odst. 2

Každý lékař, který vykonává na území České republiky povolání zubního lékaře, musí být členem České stomatologické komory.
Poznámka: s výjimkou hostujících osob
Poznámka: žadatele o uznání odborné způsobilosti lze do seznamu členů Komory zapsat až poté, co úspěšně složil aprobační zkoušku a byla mu ministerstvem zdravotnictví uznána jeho odborná způsobilost. Do té doby žadatel nesmí na území České republiky vykonávat povolání zubního lékaře. Může pouze absolvovat odbornou praxi v rámci aprobační zkoušky, a to na akreditovaném pracovišti podle příslušného vzdělávacího programu.

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ČSK – STANOVY
§ 6a odst. 2
Člen Komory je povinen:
písm. e)
být zapsán v seznamu členů Oblastní komory.
písm. f)
oznámit Oblastní Komoře, v jejímž seznamu členů ne-ní zapsán, zahájení výkonu povolání zubního lékaře na jejím území, a to nejpozději ke dni tohoto zahájení.

ŽÁDOST O ZÁPIS DO ČSK A OSK

PŘÍLOHY K ŽÁDOSTI O ZÁPIS DO SEZNAMU ČLENŮ ČSK

VYDÁNÍ POTVRZENÍ O NEČLENSTVÍ