Staňte se členem

ZÁKON č. 220/1991 Sb.
§ 3 odst. 2

Každý lékař, který vykonává na území České republiky povolání zubního lékaře, musí být členem České stomatologické komory.
Poznámka: s výjimkou hostujících osob

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ČSK – STANOVY
§ 6a odst. 2
Člen Komory je povinen:
písm. e)
být zapsán v seznamu členů Oblastní komory.
písm. f)
oznámit Oblastní Komoře, v jejímž seznamu členů ne-ní zapsán, zahájení výkonu povolání zubního lékaře na jejím území, a to nejpozději ke dni tohoto zahájení.

ŽÁDOST O ZÁPIS DO ČSK A OSK

PŘÍLOHY K ŽÁDOSTI O ZÁPIS DO SEZNAMU ČLENŮ ČSK

VYDÁNÍ POTVRZENÍ O NEČLENSTVÍ