Komerční partnerství

Česká stomatologická komora

  • Vydává časopis LKS, měsíčník, zdarma zasílaný všem zubním lékařům v České republice.
  • Pořádá mezinárodní kongresy, vzdělávací akce a jiná shromáždění zubních lékařů.
  • Zajišťuje výstavy doprovázející pořádané akce.
  • Uděluje Pečeť ČSK produktům a službám.
  • Provozuje webové zdroje v internetu.
  • Zasílá hromadnou korespondenci.

Zajišťováním komerčních služeb a jednáním s obchodními partnery je pověřeno Oddělení ekonomiky a služeb sídlící v kanceláři Komory:

Česká stomatologická komora
Oddělení ekonomiky a služeb
Slavojova 22
128 00 Praha 2

VŠEOBECNÉ INFORMACE: Tereza Soukupová, DiS., tel. +420 234 709 614, +420 770 134 250 e-mail: soukupova@dent.cz

 

Nabídka a ceník služeb:

Ceník a podmínky inzerce v časopise LKS na rok 2020 [.PDF]
Ceník a podmínky inzerce v časopise Česká stomatologie a Praktické zubní lékařství na rok 2020 [.PDF]

Ceník a podmínky inzerce v časopise LKS na rok 2019 [.PDF]
Ceník a podmínky inzerce v časopise Česká stomatologie a Praktické zubní lékařství na rok 2019 [.PDF]

Nabídkový list 2019 [.PDF]

 

Objednávky předplatného časopisu LKS

Předplatné časopisu LKS na rok 2020 - formulář objednávky
Ing. Jolana Kunrtová, tel. +420 234 709 630
e-mail: kunrtova@dent.cz

 

Objednávky předplatného časopisu Česká stomatologie a praktické zubní lékařství (ČSPZL)

Předplatné časopisu ČSPZL na rok 2020 pro členy ČSK a studenty v ČR - formulář objednávky
Předplatné časopisu ČSPZL na rok 2020 pro instituce, firmy, soukromé osoby apod. v ČR - formulář objednávky
Ing. Jolana Kunrtová, tel. +420 234 709 630
e-mail: kunrtova@dent.cz

Předplatné časopisu ČSPZL na rok 2020 na Slovensku – kontakt:
Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a. s., oddelenie inej formy predaja, Stará Vajnorská 9, P. O. BOX 183, 830 00 Bratislava 6
Infolinka: +421 800 188 826, e-mail: predplatne@abompkapa.sk, www.ipredplatne.sk

 

Inzerce a reklama v LKS časopisu České stomatologické komory

Inzerce a reklama v komorových tiskovinách

Inzerce ve sborníku kongresu Pražské dentální dny

Tereza Soukupová, DiS., tel. +420 234 709 614, +420 770 134 250
e-mail: soukupova@dent.cz

 

Výstavy

Tereza Soukupová, DiS., tel. +420 234 709 614, +420 770 134 250
e-mail: soukupova@dent.cz

 

Pečeť ČSK

Tereza Soukupová, DiS., tel. +420 234 709 614, +420 770 134 250
e-mail: soukupova@dent.cz

 

Podpora kongresu a vzdělávání pořádaného komorou

Ing. Hana Štěpánková, tel. +420 234 709 613
e-mail: stepankova@dent.cz

 

Pronájem konferenčních prostor vzdělávacího střediska

e-mail: vzdelavani@dent.cz