Komerční partnerství

Česká stomatologická komora

  • Vydává časopis LKS, měsíčník, zdarma zasílaný všem zubním lékařům v České republice.
  • Pořádá mezinárodní kongresy, vzdělávací akce a jiná shromáždění zubních lékařů.
  • Zajišťuje výstavy doprovázející pořádané akce.
  • Uděluje Pečeť ČSK produktům a službám.
  • Provozuje webové zdroje v internetu.
  • Zasílá hromadnou korespondenci.

Zajišťováním komerčních služeb a jednáním s obchodními partnery je pověřeno Oddělení ekonomiky a služeb sídlící v kanceláři Komory:

Česká stomatologická komora
Oddělení ekonomiky a služeb
Slavojova 22
128 00 Praha 2

VŠEOBECNÉ INFORMACE: Ing. Renáta Ildžová, tel. +420 234 709 614, e-mail: ildzova@dent.cz

 

Nabídka a ceník služeb:

Ceník a podmínky inzerce v LKS na rok 2017 [.PDF]
Nabídkový list 2017 [.PDF]

 

Objednávky předplatného časopisu LKS

Předplatné LKS na rok 2017 - formulář objednávky [.PDF]
Ing. Jolana Kunrtová, tel. +420 234 709 630
e-mail: kunrtova@dent.cz

 

Inzerce a reklama v LKS časopisu České stomatologické komory

Inzerce a reklama v komorových tiskovinách

Inzerce ve sborníku kongresu Pražské dentální dny

Ing. Renáta Ildžová, tel. +420 234 709 614
e-mail: ildzova@dent.cz

 

Výstavy

Ivana Andresová, tel. +420 234 709 617
e-mail: andresova@dent.cz

 

Pečeť ČSK

Ivana Andresová, tel. +420 234 709 617
e-mail: andresova@dent.cz

 

Podpora kongresu a vzdělávání pořádaného komorou

Ing. Hana Štěpánková, tel. +420 234 709 613
e-mail: stepankova@dent.cz

 

Pronájem konferenčních prostor vzdělávacího střediska

e-mail: vzdelavani@dent.cz