Informační povinnost členů ČSK

2019 Člen Komory je povinen hlásit Komoře všechny změny v údajích týkajících se výkonu povolání, a to průběžně ve lhůtě 15 dnů ode dne, kdy k takové změně došlo. Tuto tzv. průběžnou oznamovací povinnost mají členové Komory ze zákona již od roku 1991 a žádnými novými předpisy nebyla dotčena. Ohlašování změn probíhá dosud běžně používanými způsoby […]