O časopisu

Časopis LKS vydává Česká stomatologická komora (Slavojova 22, 128 00 Praha 2, IČ 00224286) jako svůj stavovský a odborný časopis.

Vychází od roku 1991 jako měsíčník. Více o názvu časopisu zde. Statut LKS zde. Obecné informace o obsahu LKS zde. Aktuální náklad LKS je 10 850 výtisků.

Šéfredaktor: PhDr. Ladislav Šolc, tel.: +420 234 709 625, solc@dent.cz
Odpovědná redaktorka: PhDr. Iva Žáková, tel.: +420 234 709 625, zakova@dent.cz
Tajemnice redakce, příležitosti - inzerce LKS: Ing. Jolana Kunrtová, tel.: +420 234 709 630, kunrtova@dent.cz
Komerční inzerce: Ing. Renáta Ildžová, tel.: +420 234 709 614, ildzova@dent.cz

LKS je indexován a excerpován v těchto databázích:

Časopis je distribuován bezplatně členům České stomatologické komory, studentům posledních ročníků zubního lékařství, odborným zdravotnickým školám a inzerentům.
Ostatní zájemci si mohou časopis předplatit, objednávky předplatného přijímá redakce zde.