O časopisu

Časopis LKS vydává Česká stomatologická komora (Slavojova 22, 128 00 Praha 2, IČ 00224286) jako svůj stavovský a recenzovaný odborný časopis.

Vychází od roku 1991 jako měsíčník. Více o názvu časopisu zde. Statut LKS zde. Obecné informace o obsahu LKS zde. Aktuální náklad LKS je 10 950 výtisků.

Šéfredaktorka: PhDr. Iva Žáková, tel.: +420 234 709 625, zakova@dent.cz
Editorka elektronické verze LKS: Alena Hladíková, hladikova@dent.cz
Tajemnice redakce, příležitosti - inzerce LKS: Ing. Jolana Kunrtová, tel.: +420 234 709 630, kunrtova@dent.cz
Komerční inzerce:
Tereza Soukupová, DiS., tel.: +420 234 709 614, +420 770 134 250, soukupova@dent.cz
Ing. Renáta Ildžová, tel.: +420 603 825 154, ildzova@dent.cz

LKS je indexován a excerpován v těchto databázích:

Časopis je distribuován bezplatně členům České stomatologické komory, studentům posledních ročníků zubního lékařství, odborným zdravotnickým školám a inzerentům.
Ostatní zájemci si mohou časopis předplatit, objednávky předplatného přijímá redakce zde.