Časopis LKS

ISSN 1210-3381

Časopis České stomatologické komory LKS je měsíčník, který ČSK vydává jako svůj stavovský a odborný časopis, od roku 2009 uznaný radou vlády jako recenzované neimpaktované periodikum.

Měsíčník LKS je distribuován zubním lékařům v České republice, studentům posledních dvou ročníků oboru zubního lékařství, odborným zdravotnickým školám, firmám, a také českým i zahraničním předplatitelům.

Šéfredaktorka: PhDr. Iva Žáková, tel.: +420 234 709 625, zakova@dent.cz
Tajemnice redakce, příležitosti - inzerce LKS: Ing. Jolana Kunrtová, tel.: +420 234 709 630, kunrtova@dent.cz
Komerční inzerce:
Tereza Soukupová, DiS., tel.: +420 234 709 614, +420 770 134 250, soukupova@dent.cz
Ing. Renáta Ildžová, tel.: +420 603 825 154, ildzova@dent.cz

Rejstříky článků zveřejněných v LKS

ELEKTRONICKÁ VERZE LKS (ISSN 2571-2411 online): www.lks-casopis.cz
Fulltextová verze, vyhledávání podle klíčových slov, rubrik, témat, autorů.
Termíny vydání elektronické verze LKS v r. 2019: 21. 1., 18. 2., 18. 3., 15. 4., 20. 5., 17. 6., 22. 7., 16. 9., 21. 10., 18. 11., 16. 12.

Časopis ČESKÁ STOMATOLOGIE A PRAKTICKÉ ZUBNÍ LÉKAŘSTVÍ (ČSPZL)
Formulář objednávky pro členy České stomatologické komory a studenty v ČR
Formulář objednávky pro firmy, instituce, soukromé osoby apod. v ČR

Předplatné časopisu ČSPZL na rok 2020 na Slovensku – kontakt:
Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a. s., oddelenie inej formy predaja, Stará Vajnorská 9, P. O. BOX 183, 830 00 Bratislava 6
Infolinka: +421 800 188 826, e-mail: predplatne@abompkapa.sk, www.ipredplatne.sk

Podmínky pro publikaci v časopisu ČSPZL (https://www.prolekare.cz/casopisy/ceska-stomatologie/informace)
Elektronická verze časopisu ČSPZL (https://www.prolekare.cz/casopisy/ceska-stomatologie)