Časopis LKS

ISSN 1210-3381

Časopis České stomatologické komory LKS je měsíčník, který ČSK vydává jako svůj stavovský a odborný časopis, od roku 2009 uznaný radou vlády jako recenzované neimpaktované periodikum.

Měsíčník LKS je distribuován zubním lékařům v České republice, studentům posledních dvou ročníků oboru zubního lékařství, odborným zdravotnickým školám, firmám, a také českým i zahraničním předplatitelům.

Šéfredaktorka: PhDr. Iva Žáková, tel.: +420 234 709 625, zakova@dent.cz
Tajemnice redakce, příležitosti - inzerce LKS: Ing. Jolana Kunrtová, tel.: +420 234 709 630, kunrtova@dent.cz
Komerční inzerce: Tereza Soukupová, DiS., tel.: +420 234 709 614, +420 770 134 250, soukupova@dent.cz

Rejstříky článků zveřejněných v LKS

ELEKTRONICKÁ VERZE LKS: www.lks-casopis.cz
Fulltextová verze, vyhledávání podle klíčových slov, rubrik, témat, autorů.
Termíny vydání elektronické verze LKS v r. 2019: 21. 1., 18. 2., 18. 3., 15. 4., 20. 5., 17. 6., 22. 7., 16. 9., 21. 10., 18. 11., 16. 12.

Časopis Česká stomatologie a Praktické zubní lékařství
Formulář objednávky pro členy České stomatologické komory a studenty
Formulář objednávky pro firmy, instituce, soukromé osoby apod.
Podmínky pro publikaci v časopisu ČSPZL (https://www.prolekare.cz/casopisy/ceska-stomatologie/informace)
Elektronická verze časopisu ČSPZL (https://www.prolekare.cz/casopisy/ceska-stomatologie)