Časopis LKS

ISSN 1210-3381

Časopis České stomatologické komory LKS je měsíčník, který ČSK vydává jako svůj stavovský a odborný časopis, od roku 2009 uznaný radou vlády jako recenzované neimpaktované periodikum.

Měsíčník LKS je distribuován zubním lékařům v České republice, studentům posledních dvou ročníků oboru zubního lékařství, odborným zdravotnickým školám, firmám, a také českým i zahraničním předplatitelům.

Šéfredaktorka: PhDr. Iva Žáková, tel.: +420 234 709 625, zakova@dent.cz
Tajemnice redakce, příležitosti - inzerce LKS: Ing. Jolana Kunrtová, tel.: +420 234 709 630, kunrtova@dent.cz
Komerční inzerce: Tereza Soukupová, DiS., tel.: +420 234 709 614, +420 770 134 250, soukupova@dent.cz

Rejstříky článků zveřejněných v LKS