komerční spolupráce

Česká stomatologická komora:

  • vydává časopis LKS měsíčník zdarma zasílaný všem zubním lékařům v ČR
  • vydává časopis Česká stomatologie a Praktické zubní lékařství
  • zajišťuje výstavy doprovázející pořádané akce
  • uděluje Pečet ČSK produktům a službám
  • provozuje webové zdroje v internetu
  • zasílá hromadnou korespondenci

Nabídka a ceník služeb:

Nabídkový list 2020 [.PDF]

Ceník a podmínky inzerce v časopise LKS na rok 2020 [.PDF]
Ceník a podmínky inzerce v časopise Česká stomatologie a Praktické zubní lékařství na rok 2020 [.PDF]

Zajišťováním komerčních služeb a jednáním s obchodními partnery je pověřeno Oddělení ekonomiky a služeb sídlící v kanceláři Komory.

Česká stomatologická komora
Oddělení ekonomiky a služeb
Slavojova 22
128 00 Praha 2

Kontakty:

Objednávky předplatného časopisu LKS a Česká stomatologie a Praktické zubní lékařství
Předplatné časopisu LKS na rok 2020 – formulář objednávky [.DOC]
Předplatné časopisu Česká stomatologie a Praktické zubní lékařství na rok 2020 [.DOC]
Ing. Jolana Kunrtová, T: +420 234 709 630, e-mail: kunrtova@dent.cz

Inzerce a reklama
– v LKS časopisu České stomatologické komory,
– v časopisu Česká stomatologie a Praktické zubní lékařství,
– v komorových tiskovinách
-ve sborníku kongresu Pražské dentální dny
Tereza Soukupová, DiS., T: +420 770 134 250, e-mail: soukupova@dent.cz

Pečeť ČSK, manažer inzerce LKS, Nabídkový list služeb
Ing. Renata Ildžová, M: +420 603 825 153, e-mail: ildzova@dent.cz

Výstavy
Dagmar Hynková, T: +420 234 709 642, M: +420 603 825 153, e-mail: hynkova@dent.cz

Podpora kongresu a vzdělávání pořádaného komorou
Ing. Hana Štěpánková, T: +420 234 709 613, M: +420 832 185, e-mail: stepankova@dent.cz

Pronájem konferenčních prostor vzdělávacího střediska
e-mail: vzdelavani@dent.cz