Stanovisko Koalice soukromých lékařů (KSL) k projektu Ukrajina

V Praze dne 13. 4. 2018 Koalice soukromých lékařů nic nenamítá proti řádnému příchodu lékařů ze zahraničí, pokud projdou aprobačním řízením, které prověří jejich znalosti. Zásadně ale protestuje proti Projektu Ukrajina, který řízení obchází a umožňuje pracovat lékařům, zubním lékařům a farmaceutům u vybraných firem v rozporu s českým zákonem a zvyklostmi EU bez absolvované […]