Řády ČSK (ve znění účinném od 1. 1. 2020)

Řád č. 1/2009 Organizační řád

Řád č. 2/2011 Jednací řád
Řád č. 3/2009 Volební řád
Řád č. 1/2010 Disciplinární řád