OSP 2/2019 k sedaci v dětské stomatologii

Odborné stanovisko představenstva Komory č. OSP 2/2019 k sedaci v dětské stomatologii
 

Schváleno usnesením představenstva ČSK č. USN2019/01/04 ze dne 11. ledna 2019.

Představenstvo České stomatologické komory vydává podle § 20b odst. 2 organizačního řádu – stanov ČSK toto odborné stanovisko představenstva Komory k sedaci v dětské stomatologii:

1. Při použití sedace při vědomí u pacientů mladších 18 let v zubní ordinaci je vhodné dodržovat Doporučené postupy Evropské akademie dětské stomatologie pro sedaci v dětské stomatologii (EAPD Guidelines on Sedation in Paediatric Dentistry), přijaté Evropskou akademií dětské stomatologie v roce 2005.

2. Aktuální znění Doporučených postupů Evropské akademie dětské stomatologie pro sedaci v dětské stomatologii je včetně překladu zveřejněno na www.dent.cz.