Opatření představenstva ČSK

OP3/2020 Opatření představenstva Komory, jímž se upravují podrobnosti systému celoživotního vzdělávání zubních lékařů (ve znění účinném od 1. ledna 2021)

OP4/2020 Opatření představenstva Komory, jímž se upravují podrobnosti profesní zkoušky (ve znění účinném od 1. ledna 2021)

OP5/2020 Opatření představenstva Komory, jímž se stanoví podrobnosti vstupního vzdělávacího programu v praktickém zubním lékařství (ve znění účinném od 1. ledna 2021)

OP6/2020 Opatření představenstva Komory, jímž se stanoví podrobnosti vstupního vzdělávacího programu ve stomatochirurgii (ve znění účinném od 1. ledna 2021)

OP7/2020 Opatření představenstva Komory, jímž se stanoví podrobnosti vstupního vzdělávacího programu v parodontologii (ve znění účinném od 1. ledna 2021)

OP8/2020 Opatření představenstva Komory, jímž se stanoví podrobnosti vstupního vzdělávacího programu v pedostomatologii (ve znění účinném od 1. ledna 2021)

OP9/2020 Opatření představenstva Komory, jímž se stanoví struktura navazujících vzdělávacích programů (ve znění účinném od 1. ledna 2021)

OP10/2020 Opatření představenstva Komory, jímž se stanoví minimální požadavky pro předepsaný kurz kardiopulmonální resuscitace a řešení neodkladných stavů v rámci navazujících vzdělávacích programů ve stomatochirurgii, parodontologii a pedostomatologii (ve znění účinném od 1. ledna 2021)

OP11/2020 Opatření představenstva Komory, jímž se stanoví způsob a podmínky registrace vzdělávacích akcí a požadavky na jejich náplň a na jejich odbornou kvalitu (ve znění opatření představenstva č. 1/2021 (ve znění účinném od 21. června 2021)

OP12/2020 Opatření představenstva Komory, jímž se stanoví podmínky akreditace akreditovaných poskytovatelů a postup akreditace (ve znění účinném od 1. ledna 2021)