OP 1/2021 Opatření představenstva Komory č. 1/2021, kterým se mění opatření představenstva č. OP 11/2020 od 21.6.2021

Opatření představenstva Komory č. 1/2021,

kterým se mění opatření představenstva č. OP 11/2020

Čl. I

Změna opatření představenstva č. OP 11/2020

Opatření představenstva Komory č. OP 11/2020 ze dne 14. prosince 2020 se mění tak, že v § 7 odst. 1 se slova „30. června“ vypouštějí a nahrazují se slovy „31. prosince“.

Čl. 2

Účinnost

Toto opatření představenstva nabývá účinnosti vyhlášením.