Zpět do řádů a stanovisek

2/2009 Jednací řád (ve znění účinném od 1. 1. 2012)

 

2/2009 Jednací řád

ve znění řádu ČSK 2/2011

§ 1

Východiska a působnost


Zrušen.


§ 2

Účastníci jednání

Zrušen.


§ 3

Zahájení a program jednání

Zrušen.


§ 4

Komise

Zrušen.


§ 5

Průběh jednání


Zrušen.


§ 6

Hlasování


Zrušen.


§ 7

Usnesení a záznam o jednání


Zrušen.


§ 8

Zrušen.


§ 9

Účinnost


Tento Jednací řád Komory byl schválen sněmem Komory dne 25.5.2008 a tímto dnem nabývá účinnosti.

 

Příloha č. 1

Postup při navrhování řádů Komory a jejich novel

Body 1. - 8. zrušeny.

Zrychlený postup navrhování vnitřních řádů ČSK a jejich novel

Body 1. - 8. zrušeny.

Platnost, účinnost, vyhlášení a číslování řádů Komory, závazných stanovisek a opatření představenstva Komory

Body 1. - 8. zrušeny.
9. Přechodné ustanovení
Předpisy platné a účinné ke dni účinnosti této přílohy č. 1 Jednacího řádu Komory se označují pořadovými čísly takto:
Organizační řád Komory 1/2009
Jednací řád Komory 2/2009
Volební řád Komory 3/2009
Disciplinární řád Komory 4/2009
Závazné stanovisko České stomatologické Komory č. 1 ZS 1/1995
Závazné stanovisko České stomatologické Komory č. 2 ZS 2/1995
Závazné stanovisko České stomatologické Komory č. 4 ZS 1/1996
Závazné stanovisko České stomatologické Komory č. 7 ZS 1/1998
Závazné stanovisko České stomatologické Komory č. 8 ZS 1/2004
Opatření představenstva Komory č. 1 OP 1/2009
Opatření představenstva Komory č. 2 OP 2/2009
Opatření představenstva Komory č. 3 OP 3/2009
Opatření představenstva Komory č. 5 OP 4/2009
Opatření představenstva Komory č. 6 OP 5/2009

Odborná stanoviska platná a účinná ke dni účinnosti této přílohy č. 1 Jednacího řádu Komory se označují pořadovými čísly takto:
Odborné stanovisko představenstva ČSK č. 1/2004 OSP 1/2004
Odborné stanovisko č. 1/2009 OSP 1/2009
Odborné stanovisko č. 2/2009 OSP 2/2009
Odborné stanovisko č. 3/2009 OSP 3/2009