LKS č. 11, 2016

PDF verze tohoto čísla časopisu:

LKS1611_web_dent.pdf (5,4 MB)

LKS, 2016, ročník 26, číslo 11, s. 229–252 (S93–S100)

ČASOPIS ČESKÉ STOMATOLOGICKÉ KOMORY LKS

ISSN 1210-3381

Z OBSAHU LKS

Z PŘEDSTAVENSTVA ČSK s. 230
Informace z jednání 14.-15. 10. 2016
Možnost zveřejnit na webu ČSK informaci o registraci nových pacientů

ZÁKLADNÍ A ROZŠÍŘENÁ ODBORNÁ PŘÍPRAVA A JEJÍ DOKONČENÍ PODLE STÁVAJÍCÍCH PŘEDPISŮ s. 231
Vzdělávací středisko ČSK
Zveřejněné informace se týkají těch členů Komory, kteří jsou v současnosti zařazeni do základní odborné přípravy pro získání prvního osvědčení PZL nebo do rozšířené odborné přípravy pro získání prvního osvědčení PZL stomatochirurg, parodontolog nebo pedostomatolog, a dále členů, kteří se do těchto příprav zařadí do konce roku 2016. Tj. těch, kteří mají zájem dokončit výše uvedenou odbornou přípravu dle stávajících předpisů.

Z REVIZNÍ KOMISE ČSK s. 231
Informace z jednání 14. 10. 2016
Jiří Jandl

DIÁŘ s. 231
Přehled jednání a akcí plánovaných v nejbližších týdnech.

TISKOVÁ KONFERENCE SKZL U PŘÍLEŽITOSTI SLOVENSKÝCH DENTÁLNÍCH DNÍ 2016 s. 232
Marta Holečková
Ve dnech 7.-8. 10. 2016 se konaly Slovenské dentální dny (SDD) v novém prostředí - v Šamoríně-Čilistově. Záštitu nad nimi převzal nový ministr zdravotnictví SR Tomáš Drucker.

PŘÍLOHA LKS OD NOVÉHO ROKU UŽ JENOM NA WEBU ČSK s. 232
V souvislosti se spuštěním nových webových stránek ČSK nebude už nadále vycházet pravidelná tištěná Příloha LKS, která je nyní vkládána do každého časopisu. Stávající obsah Přílohy ovšem snadno najdete v elektronické podobě na komorovém webu. Zrušení tištěné Přílohy LKS proběhne do konce r. 2016 ve dvou etapách:
1. rubrika Vzdělávání nebude v tištěné Příloze zveřejňována od listopadu 2016, tedy počínaje LKS 11/2016.
2. rubrika Příležitosti vyjde jako tištěná Příloha LKS naposledy v prosinci, tj. s LKS 12/2016.

Reportáž
DOPROVODNÝ PROGRAM PDD 2016 – WORKSHOPY s. 234–235
Redakce
Doprovodný program 19. ročníku mezinárodního kongresu Pražské dentální dny 2016, spojeného s letošními oslavami 25. výročí založení ČSK, byl vedle výstavy orientován především na workshopy určené jak pro zubní lékaře, tak pro ostatní profese dentálního týmu. V průběhu PDD se v secesním Obecním domě ve dnech 15. a 16. 9. 2016 uskutečnilo celkem patnáct workshopů, teoretických a hlavně praktických. Byly zdarma přístupné všem zájemcům i bez vazby na kongresovou registraci. Většina z nich byla plně obsazena již několik týdnů před zahájením PDD, zejména pak ty prakticky zaměřené s kapacitou maximálně pro 10-14 osob. Workshopy probíhaly souběžně ve dvou reprezentačních saloncích a celkově je navštívilo na 250 účastníků. Na přípravě workshopů se aktivně podílelo osm firem a společností, jimž patří poděkování České stomatologické komory za skvělou spolupráci.

Odborné sdělení
ZMĚNA ŠÍŘE ROZŠTĚPOVÉ ŠTĚRBINY U DĚTÍ S JEDNOSTRANNÝM CELKOVÝM ROZŠTĚPEM V OBDOBÍ MEZI REKONSTRUKCÍ RTU A PATRA – PILOTNÍ STUDIE
Původní sdělení s. 236–240
Olga Košková 1,3), Jitka Vokurková 1,3), Juraj Abelovský 3), Jan Vokurka 2,3), Petra Dorociaková 4), Ivana Halačková 5)
pracoviště:
1) Oddělení dětské plastické chirurgie, Klinika dětské chirurgie, ortopedie a traumatologie, Fakultní nemocnice Brno a Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, Brno
2) Stomatologická klinika, Fakultní nemocnice u svaté Anny a Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, Brno
3) Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, Brno
4) Recetox, Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity, Brno
5) Soukromá ortodontická ambulance, Brno
SOUHRN: Rozštěpové vady jsou jednou z nejčastějších vrozených vývojových vad obličeje. Dítě s celkovým rozštěpem podstupuje v prvním roce života dvě základní operace – rekonstrukci rtu (ve Fakultní nemocnici Brno prováděnou neonatálně) a rekonstrukci patra. Vývoj postavení alveolárních segmentů rozštěpené horní čelisti v čase je standardně sledován pomocí sádrových diagnostických modelů. Pro přesnější hodnocení je výhodou převedení sádrových modelů do digitální podoby pomocí 3D skeneru. Cílem pilotní studie bylo porovnat postavení alveolárních segmentů a změnu šíře rozštěpové štěrbiny v období mezi časnou operací rtu v prvním měsíci života a operací patra v půl roce věku u dětí s celkovým jednostranným rozštěpem rtu a patra.
KLÍČOVÁ SLOVA: celkový rozštěp, neonatální rekonstrukce rozštěpu rtu, 3D digitalizace otisku maxilly, šíře rozštěpové štěrbiny.

Odborné sdělení
ŠIROKÉ MOŽNOSTI VYUŽITÍ BOTULOTOXINU VE STOMATOLOGII
Praktické sdělení s. 241–245
Roman Šmucler
pracoviště:
Stomatologická klinika, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Všeobecná fakultní nemocnice, Praha
Stomatologická klinika, Lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice, Plzeň
Univerzita P. J. Šafárika, Košice
Asklepion-Lasercentrum, Praha
SOUHRN: Botulotoxin vstoupil do kurativní medicíny v roce 1980, do estetické medicíny v roce 1992. Za několik desetiletí si vybojoval pozici jedné z nejúspěšnějších léčebných molekul a stále se objevují nové terapeutické možnosti. Stranou nezůstala ani stomatologie, v níž je intenzivně využíván od přelomu tisíciletí. V současnosti je k dispozici několik již etablovaných léčebných modalit. I přes zdánlivou jednoduchost je však třeba myslet na možné komplikace a respektovat kontraindikace. Řada problémů vyžaduje interdisciplinární postup, minimálně však interdisciplinární znalosti. Sdělení poskytuje přehled současných evidence based potvrzených indikací ve stomatologii spolu s praktickými zkušenostmi autora.
KLÍČOVÁ SLOVA: botulotoxin, stomatologie, estetická medicína, neurologie, psychiatrie, hlava a krk.

Malé ilustrované repetitorium
JAK ÚSPĚŠNĚ NAPRAVIT NEÚSPĚCH
TEST 11: ŠPATNĚ DIAGNOSTIKOVANÁ PULPOPARODONTÁLNÍ LÉZE s. 247–249
Radovan Žižka 1), Jiří Šedý 2,3), Jiří Škrdlant 4)
pracoviště:
1) Klinika zubního lékařství, Lékařská fakulta Univerzity Palackého a Fakultní nemocnice, Olomouc
2) Ústav normální anatomie, Lékařská fakulta Univerzity Palackého, Olomouc**
*3) Privátní stomatologická praxe, Praha

4) Studio 32, s. r. o., Praha
Malé ilustrované repetitorium (MIR) se již stalo tradiční součástí LKS, která formou testu nabízí originální formát odborných článků. Téma letošního ročníku MIR „Jak úspěšně napravit neúspěch“ je vysoce aktuální a zároveň nadčasové. Po letech věnovaných více či méně přesně vymezeným oblastem, jako je pedostomatologie, parodontologie, chirurgie či estetika, se vracíme do zubního lékařství v celé jeho šíři. Příslovečnou červenou nití, na kterou budeme navlékat pestré korálky jednotlivých dílů MIR, je ožehavé, bohužel však časté a všudypřítomné, téma neúspěchu a jeho nápravy. O své zkušenosti se podělí autoři ze všech oblastí zubního lékařství.

Informace (o knize)
BUNKOVÉ MIKROPROSTREDIE ZDRAVÉHO A FIBROTICKÉHO ĎASNA s. 250
(M. Straka, I. Varga; S GRAF, Bratislava, 2016)
Redakce

Přečtěte si…
PENTOXIFILLIN A TOKOFEROL V LÉČBĚ MRONJ s. 250
(Owosho AA, et al. Pentoxifylline and tocopherol in the management of cancer patients with medication-related osteonecrosis of the jaw: an observational retrospective study of initial case series. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol, 2016, 122: 455-459)
Vladimír Ščigel

Historie
ZUBNÍ KORUNKA s. 251
Hans-Rainer Fischer, Andreas Haesler, Ladislav Šolc
Další ze série článků, které jsou doprovázeny fotografiemi exponátů ze sbírek Muzea historie zubního lékařství v německém Zschadrassi.

SERVIS

Odborné akce
ZASEDÁNÍ ITI STUDIJNÍHO KLUBU PRAHA A DALŠÍCH PŘÍZNIVCŮ IMPLANTOLOGIE s. S95
Aleš Váňa
Dne 16. 9. 2016 se uskutečnilo zasedání ITI studijního klubu Praha (International Team for Implantology Study Club Prague Capital) v pražském Obecním domě. Akce se konala v rámci Pražských dentálních dní 2016 a účast byla nabídnuta i zájemcům z řad praktických zubních lékařů, kteří se účastnili PDD. Poděkování za tuto možnost patří České stomatologické komoře, která poskytla jeden ze salonků v opravdu krásné lokaci Obecního domu. Pozvaným přednášejícím byl dr. Daniel Hess z Rakouska, který je velmi dobře znám jako pravidelný speaker v sekci implantologie a parodontologie i v našich krajinách Čech a Moravy.

V TURÍNĚ SE KONAL 13. KONGRES EVROPSKÉ ASOCIACE ORÁLNÍ MEDICÍNY s. S97
Radovan Slezák, Vladimíra Radochová
Ve dnech 15.–18. 9. 2016 se v Turíně uskutečnil 13. kongres Evropské asociace orální medicíny (EAOM), jehož se však účastní zájemci o danou problematiku z celého světa.

PRÁVNÍ PORADNA s. S98
Mgr. Jiří Slavík
Téma: Povinnost EET pro zubní lékaře

EKONOMICKÁ PORADNA s. S98
Ing. Alena Řeháková
Téma: Změna výše minimální mzdy od 1. 1. 2017

FOTOÚSMĚV s. S99
Autorka fotografie: MUDr. Jarmila Nevrlá, Brno

Připravujeme
KOMPLETNÍ OŠETŘENÍ DENTICE S POKROČILOU PARODONTITIDOU s. S99
Pátý díl seriálu Interdisciplinární spolupráce u složitých kazuistik, který pro LKS připravuje kolektiv autorů pod vedením MUDr. Ivo Marka, Ph.D., dokumentuje ortodonticko-implantologickou část komplexní sanace chrupu postiženého parodontitidou. Hlavním autorem tohoto dílu je doc. MUDr. Martin Starosta, Ph.D.

Fotoalbum
PRAGODENT 2016 s. S100
Redakce
Na Výstavišti Praha v Holešovicích se ve dnech 6.-8. 10. 2016 uskutečnil 24. ročník mezinárodního dentálního veletrhu PRAGODENT za účasti většiny tradičních vystavovatelů. Po několika letech se hlavním odborným partnerem veletrhu opět stala Česká stomatologická komora. Odborným partnerem byla Komora zubních techniků ČR.