LKS č. 7-8, 2016

PDF verze tohoto čísla časopisu:

LKS-07-2016_web_dent.pdf (4,9 MB)

Z PŘEDSTAVENSTVA ČSK s. 156
Informace z jednání 10.-11. 6. 2016
Nepřehlédněte v Aktualitách na www.dent.cz

NOVÝ ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ s. 157
Na 65. jednání sněmu ČSK byla schválena novela organizačního řádu Komory, spočívající v přijetí nového řádu celoživotního vzdělávání (dále jen ŘCV). Novela nabývá účinnost dne 1. ledna 2017.
Článek obsahuje důležité informace pro ty členy Komory, kteří jsou v současnosti zařazeni do základní odborné přípravy nebo rozšířené odborné přípravy podle stávajícího předpisu.

Z REVIZNÍ KOMISE ČSK s. 157
Informace z jednání 10. 6. 2016
Jiří Jandl

DIÁŘ s. 157
Přehled jednání a akcí plánovaných v nejbližších týdnech.

ŠKOLENÍ K PROJEKTU ADMINISTRATIVA PRO DISCIPLINÁRNÍ ŘÍZENÍ
s. 158
Jitka Povolná
Ve dnech 27. 5. 2016 v Praze a 10. 6. 2016 v Olomouci proběhla školení funkcionářů revizních komisí oblastních stomatologických komor, čestných rad oblastních stomatologických komor a společných čestných rad oblastních komor. Školení bylo zaměřeno na seznámení se způsobem spolupráce s referentkami administrativní podpory disciplinárního řízení a s používáním elektronického disciplinárního spisu.

STOMATOLOGICKÁ PÉČE U MIGRANTŮ s. 158
Zdravotnické zařízení Ministerstva vnitra
Chcete se zapojit do péče o migranty? Zdravotnické zařízení Ministerstva vnitra nabízí možnost spolupráce zubním lékařům v Moravskoslezském a Středočeském kraji.
Bližší informace a kontakty můžete získat na webových stránkách Zdravotnického zařízení Ministerstva vnitra (www.zzmv.cz).

ZÁŘIJOVÝ KONGRES PDD 2016 SE BLÍŽÍ
DOPROVODNÝ PROGRAM: VÝSTAVA A WORKSHOPY s. 160-161
Kongresové oddělení ČSK
Mezinárodní kongres Pražské dentální dny, který pořádá Česká stomatologická komora, má letos několik specifik. Tento 19. ročník PDD je třídenní a bude se konat ve dnech 15.-17. září 2016 v Obecním domě. Zářijový termín a výjimečné místo konání v samém historickém centru Prahy byly vybrány proto, že PDD 2016 jsou spojeny s oslavami 25. výročí založení ČSK. Tomuto výročí bude věnován také slavnostní Společenský večer v rámci PDD, který bude zdarma přístupný všem členům ČSK. Odbornou náplň kongresu bude rozšiřovat doprovodný program zahrnující výstavu a praktické a teoretické workshopy (15. a 16. 9. v Obecním domě).
S odborným programem se můžete seznámit na www.dent.cz nebo v tištěném programu, který byl rozesílán s LKS č. 5/2016 společně s přihláškou na PDD 2016.
REGISTRACE NA KONGRES PDD 2016
! 15. a 16. 9.: REGISTRACE je možná pouze na celý dvoudenní odborný program za ceny uvedené v přihlášce.
! 17. 9.: ZDARMA vstup pro členy ČSK - dopolední odborný program a představení kandidátů na funkci prezidenta ČSK pro funkční období 2017-2021.
REGISTRACE NA WORKSHOPY
Účast na všech workshopech je ZDARMA a je možná bez vazby na registraci na PDD 2016.
Přehled workshopů s podrobnými abstrakty a aktuální informace o volné kapacitě najdete na www.dent.cz (na hlavní stránce odkaz s logem Výstava a Workshopy).
Uzávěrka on-line přihlášek na workshopy je 5. 9. 2016.
Na workshopy s ještě volnou kapacitou poté bude možná registrace i přímo na místě v Obecním domě. Informace aktuálně sledujte na www.dent.cz.
SPOLEČENSKÝ VEČER K 25. VÝROČÍ ZALOŽENÍ ČSK
se koná v pátek 16. 9. 2016 od 20.00 hod. v Obecním domě
Srdečně zveme všechny členy ČSK, pro něž je vstup zdarma.
Vstupenka pro členy ČSK je rozesílána s tímto LKS č. 7-8/2016.

Odborné sdělení
APEXLOKÁTOR V PRAXI ZUBNÍHO LÉKAŘE
Přehledové sdělení s. 162-166
Radovan Žižka1), Jiří Šedý2, 3), Jiří Škrdlant4), Nikola Němcová1)
pracoviště:
1) Klinika zubního lékařství, Lékařská fakulta Univerzity Palackého a Fakultní nemocnice, Olomouc
2) Ústav normální anatomie, Lékařská fakulta Univerzity Palackého, Olomouc
3) Privátní stomatologická praxe, Praha
4) Studio 32, s. r. o.
SOUHRN: Stanovení pracovní délky je nezbytnou součástí úspěšného endodontické ošetření. Při jejím špatném stanovení dochází buď k nedokonalému opracování kořenového systému a následně neefektivnímu výplachu, nebo k nadměrné preparaci. Nepostradatelnou pomůckou k jejímu stanovení jsou elektronické apexlokátory. V přehledovém článku jsou kromě historie vývoje a fyzikálních principů podrobně rozebrány faktory ovlivňující měření a další možnosti využití apexlokátorů.
KLÍČOVÁ SLOVA: pracovní délka, elektronické apexlokátory, měřicí snímek.

Malé ilustrované repetitorium
JAK ÚSPĚŠNĚ NAPRAVIT NEÚSPĚCH
TEST 7-8: DLOUHODOBĚ PERZISTUJÍCÍ OROANTRÁLNÍ KOMUNIKACE
s. 167-169
Jan Streblov
pracoviště:
3DK, s. r. o., Praha
Malé ilustrované repetitorium (MIR) se již stalo tradiční součástí LKS, která formou testu nabízí originální formát odborných článků.
Téma letošního ročníku MIR „Jak úspěšně napravit neúspěch“ je vysoce aktuální a zároveň nadčasové. Po letech věnovaných více či méně přesně vymezeným oblastem, jako je pedostomatologie, parodontologie, chirurgie či estetika, se vracíme do zubního lékařství v celé jeho šíři. Příslovečnou červenou nití, na kterou budeme navlékat pestré korálky jednotlivých dílů MIR, je ožehavé, bohužel však časté a všudypřítomné, téma neúspěchu a jeho nápravy. O své zkušenosti se podělí autoři ze všech oblastí zubního lékařství.

Historie
DĚTSKÉ KNIHY SE ZUBNÍ TEMATIKOU s. 172-173
Hans-Rainer Fischer, Andreas Haesler, Ladislav Šolc
Další ze série článků, které jsou doprovázeny fotografiemi exponátů ze sbírek Muzea historie zubního lékařství v německém Zschadrassi.

Recenze
PARODONTOLÓGIA. DEFINITÍVNE OŠETRENIE POŠKODENÉHO PARODONTU 2. ORÁLNA HYGIENA VI. s. 174
(Eva Kovaľová, Alica Müller, Tatiana Klamárová; Akcent print, 2015)
Radovan Slezák

Z redakční pošty
POZDRAV OD ZLATÉ OLYMPIONIČKY MILENY DUCHKOVÉ NEVEKLOVSKÉ
s. 175
Ladislav Šolc
Letos v říjnu uplyne bez dvou let půl století od legendárního výkonu Mileny Duchkové (provdané Neveklovské) na LOH 1968 v Mexiku. Její zlatá medaile ve skoku do vody z desetimetrové věže představovala po okupaci Československa symbolické zadostiučinění. Když o Mileně Duchkové Neveklovské ve svém článku z historie stomatologie (Zubařští olympionici II., LKS č. 7-8/2014, str. 166-167) MUDr. Robert Houba, Ph.D., napsal, že je to kolegyně zubní lékařka, byli mnozí z vás překvapeni. Málokdo tuto informaci z hlubin sportovní historie znal. Přečtěte si dopis, který dr. Milena Duchková Neveklovská (nyní vede privátní stomatologickou praxi ve Vancouveru v Kanadě) zaslala redakci po zveřejnění výše uvedeného článku v LKS.

SERVIS
Profesionalita
Z JARNÍHO ZASEDÁNÍ SNĚMU CED V HAAGU s. S50
Jiří Zemen
Zástupci zubních asociací členských států CED (Council of European Dentists – Rada evropských zubních lékařů) se sešli 20.-21. 5. 2016 v nizozemském Haagu na pravidelném jednání sněmu – CED General Meeting. Delegáty za ČSK byli MUDr. Pavel Chrz, MUDr. Robert Houba, Ph.D., doc. MUDr. Jiří Zemen, Ph.D.

Z VÝJEZDNÍHO ZASEDÁNÍ REDAKČNÍ RADY LKS s. S50
Redakce
Členové redakční rady a redakce LKS se sešli ve dnech 17.-18. 6. 2016 v Malých Číčovicích k pravidelnému výročnímu rokování.

Odborné akce
KONGRES K PROBLEMATICE AUTOAGRESIVNÍCH CHOROB s. S51
Radovan Slezák
Ve dnech 6.–10. 4. 2016 se v německém Lipsku konal 10th International Congress on Autoimmunity.

TOMAS LINKEVICIUS NA IMPLANTOLOGICKÉM KLUBU s. S52
Antonín Šimůnek
Sedmdesáté šesté sympozium Implantologického klubu ČR se konalo 21. 5. 2016 v Nesuchyni nedaleko Rakovníka. Odehrávalo se netradičně ve stylu one-man show. Protagonistou byl ani ne čtyřicetiletý litevský implantolog Dr. Tomas Linkevicius, jeden z mála východoevropanů, kterým se podařilo proniknout mezi absolutní evropskou špičku v oboru.

Informace z firem
LASAK OSLAVIL 25 LET SE SVÝMI ZÁKAZNÍKY s. S52-S53
LASAK, s. r. o.
Společnost LASAK oslavila 25. výročí od svého založení na výročním semináři IMPLANTOLOGIE dne 15. 4. 2016 na Pražském hradě. Při této slavnostní příležitosti se sešlo v Lobkowiczkém paláci přes dvě stě zubních lékařů a techniků z ČR i zahraničí.

PRÁVNÍ PORADNA s. S54
Mgr. Jiří Slavík
Téma: Kdo může dle zákona asistovat zubnímu lékaři

EKONOMICKÁ PORADNA s. S54
Ing. Alena Řeháková
Téma: Práce během pobírání rodičovského příspěvku

FOTOÚSMĚV s. S55
Autorka fotografie: MUDr. Miroslava Pavezová, Pačejov

PŘIPRAVUJEME s. S55
HIV POZITINÍ PACIENT V ZUBNÍ ORDINACI
Na doporučení představenstva ČSK zpracoval kolektiv odborníků dva články s aktuálními informacemi o stavu HIV populace v ČR, o příslušné legislativě a možných právních souvislostech (ne)ošetřování těchto pacientů. Základní pravidla, jak se při ošetřování pacientů s HIV chovat, shrnuje ve svém praktickém sdělení MUDr. Ladislav Strnad, který se této problematice ve své praxi dlouhodobě věnuje.

Fotoalbum
ŘEDITELCE MARII ŠVÁBOVÉ S ÚCTOU s. S56
Redakce
RNDr. Marie Švábová se v dubnu 1997 stala první ředitelkou Kanceláře ČSK. Letos, po devatenácti letech v této nelehké a zodpovědné funkci, se rozhodla, že je čas na zasloužený odpočinek. Od srpna vymění starost o svoji „komorovou rodinu“ za péči o tu svoji vlastní (5 vnoučat!). Tento malý průřez uplynulými roky je symbolickým poděkováním zaměstnanců Kanceláře ČSK naší paní ředitelce.