LKS číslo 1, 2016

PDF verze tohoto čísla časopisu:

LKS-01-2016_web_dent.pdf (4,8 MB)

Z OBSAHU LKS
Z PŘEDSTAVENSTVA ČSK s. 2-3
Informace z jednání 4.-5. 12. 2015
Interní systém hodnocení kvality a bezpečí
Pozor na nabídky zahraničních lékařských adresářů
Zasedala vědecká rada ČSK (4. 12. 2015)

Z REVIZNÍ KOMISE ČSK s. 3
Informace z jednání 4. 12. 2015
Jiří Jandl

DIÁŘ s. 3
Přehled jednání a akcí plánovaných v nejbližších týdnech.

PŘÍPRAVA PROGRAMU PDD 2016 s. 4
Kongresové oddělení ČSK
19. ročník mezinárodního kongresu Pražské dentální dny bude věnován oslavám 25. výročí založení České stomatologické komory a bude se konat v termínu 15.–16. 9. 2016.
Program PDD 2016 bude připravován ve spolupráci s odbornými společnostmi, kterým byla nabídnuta možnost prezentovat se prostřednictvím jednoho až dvou odborných sdělení.

  1. BŘEZEN: SVĚTOVÝ DEN ÚSTNÍHO ZDRAVÍ s. 4
    Akce ČSK k ústřednímu tématu 2016: Zdravá ústa, zdravé tělo
    Zina Sladkovská
    Světový den ústního zdraví (World Oral Health Day - WOHD) oslaví FDI (Světová federace zubních lékařů) 20. března letos již podeváté. Pro rok 2016 zvolila ústřední téma: Zdravá ústa, zdravé tělo. K oslavám se již potřetí připojuje i Česká stomatologická komora – zahájí je tiskovou konferencí a věnuje jim celý týden od 14. 3. 2016.

PŘÍSTUP K ELEKTRONICKÉ VERZI ODBORNÝCH ČASOPISŮ PRO ČLENY ČSK
Kancelář ČSK
Komora na rok 2016 kontinuálně prodloužila předplatné a zajistila pro své členy přístup k elektronické podobě těchto zahraničních odborných časopisů:
International Journal of Periodontics & Restorative Dentistry (ISSN 0198-7569). Je k dispozici i v tištěné verzi a pro členy ČSK k zapůjčení v Apolence.
International Journal of Oral & Maxillofacial Implants (ISSN 0882-2786). Je k dispozici i v tištěné verzi a pro členy ČSK k zapůjčení v Apolence.
Journal of Endodontics (ISSN 0099-2399)
Journal of Periodontology (ISSN 1943-3670)
Journal of Prosthetic Dentistry (ISSN 0022-3913)
Návod pro přístup členů ČSK k elektronické verzi uvedených periodik je zveřejněn na adrese http://domino.dent.cz/eps

Reportáž
STANDARDIZACE V ZUBNÍM LÉKAŘSTVÍ s. 6-7
Z mezinárodního workshopu ČSK, Praha 9. 10. 2015
Robert Houba
Spolu s kongresem Pražské dentální dny probíhá v posledních letech pravidelně i mezinárodní workshop, který bývá zaměřen na aktuální problémy evropského zubního lékařství. Při loňských PDD pořádala ČSK toto jednání dne 9. 10. 2015 v prostorách Národního domu na Vinohradech. Jeho tématem byla tentokrát problematika standardizace léčebných postupů zubního lékařství v Evropské unii.
Součástí reportáže je usnesení přijaté valnou hromadou CED 29. 5. 2015: Normalizace.

Odborné sdělení
JAK UTĚSNIT KOFFERDAM SNADNO A LEVNĚ?
Praktické sdělení s. 8-9
Michal Dudek, Pavla Dudková
pracoviště:
Stomatologická klinika, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Všeobecná fakultní nemocnice, Praha
SOUHRN: Článek pojednává o technice, jak jednoduše utěsnit kofferdamovou blánu bez nutnosti použít doplňkové materiály.
KLÍČOVÁ SLOVA: kofferdam, utěsnění.

Odborné sdělení
SERIÁL:
INTERDISCIPLINÁRNÍ SPOLUPRÁCE U SLOŽITÝCH KAZUISTIK
1. DÍL: REKONSTRUKCE CHRUPU PACIENTKY S EKTODERMÁLNÍ DYSPLAZIÍ
Kazuistika s. 10-18
Ivo Marek, Adam Vilášek, Martin Starosta
pracoviště:
Klinika zubního lékařství, Lékařská fakulta Univerzity Palackého a Fakultní nemocnice, Olomouc
Stomatologické centrum STOMMA, Břeclav
SOUHRN: Ektodermální dysplazie (ED) je onemocnění se silnou dědičnou zátěží, jež má dvě základní formy (hypohidrotickou a hidrotickou), které jsou vyjádřeny specifickými příznaky. Hypohidrotická forma je typická mnohočetnými agenezemi zubů manifestujícími se již i v dočasném chrupu a masivní insuficiencí kosti v místech ageneze. Dentální projevy ektodermální dysplazie (oligodoncie, anodoncie) nemusí být řešeny pouze protetickou léčbou (částečná či celková zubní náhrada), případně za pomoci implantátů. Lze uvažovat i o využití přítomných zubů a o interdisciplinární terapii s individuálním přístupem k pacientovi, zahrnující spolupráci pedostomatologie, ortodoncie, dentální implantologie, resp. dentoalveolarní chirurgie, kterou ukončí protetické doléčení. Uvedená kazuistika demonstruje pacientku s hypohidrotickou formou ektodermální dysplazie, která se projevuje mnohočetnými agenezemi. Komplexní léčba obou zubních oblouků zahrnovala interdisciplinární proteticko-implantologickou sanaci, které předcházelo ortodontické předléčení. Základním principem terapie bylo postupovat co nejméně invazivně. Důležitým bodem léčebného plánu byl ortodontický uzávěr některých mezer a vytvoření ideálních prostorových poměrů pro následnou protetickou sanaci. Zvolený postup byl z hlediska koordinace jednotlivých léčebných kroků značně náročný, nicméně vzhledem k nízkému věku pacientky velmi racionální.
KLÍČOVÁ SLOVA: ektodermální dysplazie, hypoplazie kosti, mnohočetné ageneze, implantace, interdisciplinární spolupráce.

Malé ilustrované repetitorium
NOVÉ TÉMA MIR PRO ROK 2016 s. 19
Jan Streblov
JAK ÚSPĚŠNĚ NAPRAVIT NEÚSPĚCH
TEST 1: ZALOMENÝ NÁSTROJ s. 19-21
Jan Vojík
pracoviště:
DV Dent, spol. s r. o., Vědomice
Malé ilustrované repetitorium (MIR) se již stalo tradiční součástí LKS, která formou testu nabízí originální formát odborných článků.
Téma letošního ročníku MIR „Jak úspěšně napravit neúspěch“ je vysoce aktuální a zároveň nadčasové. Po letech věnovaných více či méně přesně vymezeným oblastem, jako je pedostomatologie, parodontologie, chirurgie či estetika, se vracíme do zubního lékařství v celé jeho šíři. Příslovečnou červenou nití, na kterou budeme navlékat pestré korálky jednotlivých dílů MIR, je ožehavé, bohužel však časté a všudypřítomné, téma neúspěchu a jeho nápravy. O své zkušenosti se podělí autoři ze všech oblastí zubního lékařství.

Recenze
POSTIŽENÍ DUTINY ÚSTNÍ ONKOLOGICKÝCH PACIENTŮ s. 22
(Samuel Vokurka et al.; Current Media, 2014)
Radovan Slezák

Historie
CEMENT JAKO DENTÁLNÍ MATERIÁL s. 23
Hans-Rainer Fischer, Andreas Haesler, Ladislav Šolc
Další ze série článků, které jsou doprovázeny fotografiemi exponátů ze sbírek Muzea historie zubního lékařství v německém Zschadrassi.

SERVIS
SKUPINOVÉ PROFESNÍ POJIŠTĚNÍ s. S1
Kancelář ČSK

Profesionalita
ZE ZASEDÁNÍ SNĚMU CED V BRUSELU s. S2
Jiří Zemen
Celodenní jednání sněmu CED (Rada evropských zubních lékařů) se konalo dne 20. 11. 2015 v Bruselu. Za ČSK se zúčastnili MUDr. Pavel Chrz, doc. MUDr. Jiří Zemen, Ph.D., a MUDr. Robert Houba, Ph.D.

VOLEBNÍ SNĚM SKZL s. S2
Marta Holečková
Ve dnech 20.-21. 11. 2015 se v Čilistově nedaleko Bratislavy uskutečnil sněm Slovenské komory zubních lékařů (SKZL). Po čtyřech letech to byl opět volební sněm. V jeho průběhu se uskutečnily volby do orgánů komory, konkrétně do Prezídia SKZL, Rady SKZL, Kontrolního výboru SKZL a Disciplinární komise SKZL. Zároveň se své funkce ujal nový prezident SKZL MUDr. Igor Moravčík, který převzal „žezlo“ po dlouholetém prezidentovi MUDr. Jánui Gašičovi. K dosavadnímu viceprezidentovi MUDr. Matúšovi Usínymu přibyl nový viceprezident MUDr. Jozef Hudec z Regionální komory SKZL Banská Bystrica (SKZL má na rozdíl od ČSK dva viceprezidenty).

Reportáž
V BRNĚ SE KONALO DEVÁTÉ PODZIMNÍ STOMATOLOGICKÉ FÓRUM
s. S3
Redakce
Celodenní polytematické akce určené stomatologickým týmům pravidelně pořádá Vzdělávací středisko ČSK vždy v březnu a v listopadu. Tuto koncepci mnohé týmy vítají jako vhodnou příležitost společně a v jeden den se vydat za novými poznatky, bez složitých organizačních komplikací v provozu ordinací. V pořadí deváté Podzimní stomatologické fórum (PSF) se konalo v pátek 27. 11. 2015 tradičně v Brně a po loňských zkušenostech opět nabídlo obdobný program, jaký měli možnost sledovat účastníci předchozího pražského jarního fóra. V hotelu Continental se sešlo více než sto padesát zubních lékařů, sester a dentálních hygienistek. V každé ze dvou tematických sekcí, rozdělených podle profesního zaměření účastníků, zazněla obsáhlá přednáška, po níž byl otevřen prostor pro dotazy a diskusi posluchačů.
Přednášejícími v sekci zubních lékařů byli MUDr. Jiří Krug, Ph.D., a MUDr. Alena Krugová, pro sestry přednášel MUDr. Vladimír Ščigel, Ph.D., MBA.

Odborné akce
4D IMPLANTOLOGIE ANEB NEVYTRHNEŠ CELÉHO ZUBU BLIŽNÍMU SVÉMU s. S4
Roman Šmucler
Řadu nových faktů poskytl kongres IFED – The International Federation of Esthetic Dentistry. Tentokrát se konal pod heslem The big 5 - A Paradigm Shift ve dench 5.-7. 11. 2015 v Kapském městě v Jihoafrické republice. Akce pojednávala o estetické stomatologii v celé její šíři, ale právě v implantologii toho bylo nejvíce nového.

PARODONTOLOGICKÉ DNY V LIBERCI s. S5
Michal Kania
Ve dnech 23.-24. 10. 2015 se v Liberci uskutečnil kongres České parodontologické společnosti (ČPS), dvoudenní odborné setkání zubních lékařů.

PRÁVNÍ PORADNA s. S6
Mgr. Jiří Slavík
Téma: Vybavení zubní ordinace pomůckami a léčivými přípravky pro poskytnutí první pomoci

EKONOMICKÁ PORADNA s. S6
Ing. Alena Řeháková
Téma: Změna zdravotní pojišťovny a odvod zdravotního pojištění

FOTOÚSMĚV s. S7
Autorka fotografie: Mgr. Libuše Hudecová, Cheb

PŘIPRAVUJEME s. S7
NA TÉMA IMPLANTOLOGICKÝCH KONCEPTŮ
Původní sdělení Implantologický koncept All-on-X připravili pro LKS královéhradečtí autoři Antonín Šimůnek a Dana Kopecká spolu s Ladislavem Čechurou z Plzně. Fixní náhrada celého horního zubního oblouku je jedním z nejobtížnějších úkolů dentální implantologie. Autoři předkládají přehled konceptů, které jsou nejčastěji za tímto účelem používány. Žádný z nich však není optimální a všeobecně akceptovaný. Proto jako méně invazivní, rychlejší a levnější variantu nabízejí kombinaci čtyř až osmi svisle a šikmo zavedených implantátů, kterou souhrnně nazývají All-on-X.

Fotoalbum
PŘEDNÁŠEJÍCÍ NA PDD (I.) s. S8
Redakce
Přípravy letošního mezinárodního kongresu PDD, který se bude konat v září u příležitosti oslav 25. výročí založení ČSK, jsou již v plném proudu, a tak jako naladění na události budoucí přijměte toto ohlédnutí za událostmi nedávno minulými. V této první části představujeme některé z přednášejících z prvního dne PDD ve čtvrtek 8. 10. 2015.