Zpět na všechny akce

Konference stomatologů Úsměv 019.
Pá 5. 4. 2019, Olomouc
MUDr. Jiří Borovec, prof. MUDr. Lydie Izakovičová Hollá, Ph.D. a MUDr. Magdalena Koťová, Ph.D.

Určení

  • PZL

Obsah

  1. Současný pohled na etiologii onemocnění parodontu
  2. Interdisciplinární spolupráce při ošetřování pacientů
  3. Polytématika

prof. MUDr. Lydie Izakovičová Hollá, Ph.D.: „Rizikové faktory recidivující aftózní stomatitidy a její terapie dle individuálního genového profilu methylentetrahydrofolát reduktázy“ MUDr. Jiří Borovec, MUDr. Magdaléna Koťová, Ph.D.: „Orofaciální rozštěp – role chirurga a ortodontisty“


 

Místo konání

Olomouc, Klinika zubního lékařství

Cena

1600 Kč

Kód

1/375/2019

Kredity

5

Pořadatel

Klinika zubního lékařství LF UP v Olomouci
Palackého 12, 772 00 Olomouc
lékař stomatolog Julia Morozova, Ph.D.
juliemorozova[at-sign]seznam[dot-sign]cz
585 859 248, 251

ČSK

  • Teoretická vzdělávací akce registrovaná ČSK