Zpět na všechny akce

KPR a řešení neodkladných stavů v zubní praxi
Čt 12. 12. 2019, Jihlava
Mgr. Petra Gašparová, MUDr. Dana Hlaváčková, Mgr. Beáta Macejková a Mgr. Gabriela Valentová

Určení

  • PZL
  • Sestry a instrumentářky

Obsah

Tato akce je zařazena do systému celoživotního vzdělávání zubních lékařů ČSK jako předepsaný kurz v rámci navazujících vzdělávacích programů ve stomatochirurgii, parodontologii a pedostomatologii.

  1. První pomoc v řetězu přežití a základní neodkladná resuscitace (60 min.) Změny v postupech resuscitace (aktuální doporučení pro resuscitaci, ERC 2015) Organizace poskytování první pomoci (PP), zajištění bezpečnosti, systém neodkladné zdravotní péče Základní neodkladná resuscitace dospělých a dětí s použitím automatického externího defibrilátoru (AED)

  2. První pomoc při jiných stavech bezprostředního ohrožení života (50 min.) Odstranění cizího tělesa při obstrukci dýchacích cest u dospělého a dítěte, PP při bezvědomí, PP při masivním krvácení Coffee break 15 min.

  3. Rozšířená neodkladná resuscitace v zubní praxi (45 min.) Technické a farmakologické vybavení zubní praxe pro KPR a řešení náhlých příhod Rozšířená neodkladná resuscitace v ambulanci zubního lékaře s použitím pomůcek resuscitačního setu Defibrilace - použití standardního (manuálního) defibrilátoru a AED, použití dýchacího samorozpínacího vaku a kyslíková léčba Možnosti zajištění průchodnosti dýchacích cest - použití vzduchovodů supraglotických pomůcek (laryngeální masky, laryngeálního tubusu), tracheální intubace, zabezpečení cévního vstupu, farmakoterapie při KPR

  4. Specifické postupy KPR a řešení vybraných náhlých stavů v zubní praxi (45 min.) Synkopa - kolaps, reakce po podání lok. anestetika, ICHS, srdeční infarkt a závažné poruchy rytmu, cévní mozková příhoda, hypertenzní krize, hyperventilační tetanie, křečové stavy spojené s bezvědomím - hypoglykemie, epileptický záchvat, chemické trauma očí, sliznic, kůže, náhlé stavy těhotné ženy, anafylaxe Coffee break 15 min.

Praktická část - trénink účastníků v menších skupinách (maximálně 12 osob) s lektorským vedením (130 min.) 1. KPR dospělých použitím AED, zajištění ventilace dýchacím vakem (figuríny s napojením na PC - kontrola kvality a efektivity KPR) 2. KPR dětí (kojenec, předškolák), zajištění ventilace dýchacím vakem 3. Nácvik odstranění cizího tělesa při obstrukci z dýchacích cest dospělých a dětí 4. Nácvik udržení a zabezpečení průchodnosti dýchacích cest pomůckami u dospělých a kojenců manévry a pomůckami 5. Nácvik zabezpečení i.v. periferního vstupu 6. Rozšířená neodkladná resuscitace dospělých s použitím pomůcek resuscitačního setu na ambulanci

Diskuse, souběžné aktivity pro účastníky Možnost kontroly funkčnosti a kompletnosti resuscitačního setu z ambulance ve smyslu vyhlášky MZ ČR č. 92/2012 Sb.

Bližší informace a registrace na www.rzpcz.cz/program.php


 

Místo konání

Jihlava, Dělnický dům

Cena

1900 Kč včetně publikace Neodkladná resuscitace, 1100 Kč zdravotní sestra

Kód

28/411/2019

Kredity

5

Pořadatel

RZP, a.s.
Legionářská 7158/5, 911 01 Trenčín, Slovensko
Mgr. Eva Slivoňová
registrace[at-sign]rzpcz[dot-sign]cz
606 377 886

ČSK

  • Registrovaný teoreticko-praktický kurz