Zpět na všechny akce

KPR a řešení neodkladných stavů v zubní praxi
Pá 16. 11. 2018, Prostějov
Mgr. Jan Bradna

Určení

  • PZL

Obsah

Život ohrožující stavy, řetězec přežití. Zhodnocení stavu pacienta, diagnostika zástavy dýchání a oběhu. Kardiopulmonální resuscitace – základní neodkladná resuscitace a rozšířená neodkladná resuscitace. Zvláštnosti KPR u dětí. Automatizovaný externí defibrilátor (AED), princip, použití, praktický nácvik. Technické vybavení zubní praxe pro KPR a řešení náhlých příhod. Praktický nácvik BLS včetně práce s AED na moderním výukovém modelu. Doporučené farmakologické vybavení zubní praxe pro řešení náhlých příhod – způsoby podání farmak. Polohování pacienta při náhlých příhodách. Prví pomoc u synkopy, hyperventilační tetanie, reakcí po podání lokálního anestetika, hypoglykemie, alergické reakce, hypertenzní krize, ischemické choroby srdeční, akutního infarktu myokardu, poruch rytmu, křečových stavů. Praktické postupy při řešení: dávení, zvracení, aspiraci, obstrukci dýchacích cest, chemického traumatu. Tento kurz nelze použít jako povinný kurz k získání ani k obnovení Osvědčení ze stomatochirurgie, parodontologie a pedostomatologie.


 

Místo konání

Prostějov, Wolkerova 1697/22

Cena

400 Kč/osoba, bez DPH

Kód

1/448/2018

Kredity

5

Pořadatel

Life Support s.r.o.
Čapkova 236/12, 140 00 Praha 4
Mgr. Jan Bradna
alice.mensikova[at-sign]lifesupport[dot-sign]cz
774 968 918

ČSK

  • Praktický kurz registrovaný ČSK