Zpět na všechny akce

Kardiopulmonální resuscitace s řešení neodkladných stavů v zubní praxi, teoreticko-praktický kurz
Pá 16. 11. 2018, Pardubice
MUDr. Jiří Pokorný, Ph.D.

Určení

 • PZL
 • Sestry a instrumentářky
 • Hygienistky

Obsah

Teoretická přednáška: - Charakteristika neodkladné péče a její postavení v systému zdravotní péče, právní souvislosti a požadavky MZCR na zdravotníky, resuscitační doporučení Guidelines 2015

 • Základní životní funkce a možnosti jejich ovlivnění, postupy u postižených při vědomí

 • Bezvědomí versus zástava krevního oběhu, péče o bezvědomého

 • Postupy KPR u dospělých a resuscitace v dětském věku dle Guidelines 2015
 • Zástava krevního oběhu ve stomatologické ordinaci, zásahy stomatologa mimo ordinaci

 • Vybrané neodkladné stavy dle požadavku ČSK

 • Technické vybavení zubní praxe, indikace použití a kontrola správné funkce pomůcek

 • Doporučené farmakologické vybavení zubní praxe

Praktická část:

 • Nácvik u dospělých a dětí, AED, anafylax
 • Bezpečný příchod k postiženému, zjištění stavu, uvolnění dýchacích cest, kontrola přítomnosti dýchání, komprese hrudníku

 • Umělá ventilace plicní samorozpínacím vakem, komprese hrudníku a umělá ventilace plicní u dětí a kojenců

 • Automatizované externí defibrilátory

 • Postupy u obstrukce dýchacích cest u dospělých a dětí
 • Stabilizovaná poloha, polohování pacienta pří náhlých příhodách
 • Těžké alergické reakce – anafylaxe – diagnostika a léčba

Tento kurz není možné použít pro získání nebo obnovení Osvědčení z parodontologie, stomatochirurgie nebo pedostmatologie.


 

Místo konání

Pardubice, Hotel EURO

Cena

2690 Kč, přihlášené měsíc před termínemsleva 20%

Kód

27/33/2018

Kredity

5

Pořadatel

JPS s.r.o.
Velichovská 14, 155 00 Praha 5
Vladana Slámová
slamova[at-sign]jps[dot-sign]cz
770 139 676

ČSK

 • Praktický kurz registrovaný ČSK

Další akce tohoto pořadatele

Pá 7. 9. 2018
Jihlava
Úrazy zubů u dětí
doc. MUDr. Romana Koberová Ivančaková, CSc.
JPS s.r.o.
Pá 14. 9. 2018
Praha Hotel Kampa
Profil obličeje, atraktivita a vliv extrakční/neextrakční léčby. Řešení případů se stěsnáním dolních řezáků. Konvenční ortodontická léčba dospělých. Komplexní interdisciplinární terapie dospělých.
Dr. John Scholey
JPS s.r.o.
Pá 14. 9. 2018
Zlín
Estetika může být ještě snadnější
MUDr. Zbyněk Mach
JPS s.r.o.