Zpět na všechny akce

Interdisciplinární spolupráce u řešení agnezí laterálních řezáků
Pá 11.5. — So 12. 5. 2018, Praha
MUDr. Ivana Dubovská, Ph.D., MUDr. Soňa Nováčková a MDDr. Barbora Vágnerová

Určení

  • PZL

Obsah

· Ageneze laterálních řezáků, výskyt, etiologie (MUDr. Ivana Dubovská, PhD.) · Pravidla estetiky frontálního úseku z pohledu ortodontisty (MUDr. Ivana Dubovská, PhD.) · Pravidla estetiky frontálního úseku z pohledu PZL (MDDr. Barbora Vágnerová) · Možnosti léčby - otevření, uzavření, bez léčby (MUDr. Soňa Nováčková) · Výhody, nevýhody a rozhodující faktory (MUDr. Soňa Nováčková) · Diskuze k indikacím otevření, uzavření - kazuistiky · Zavírání mezer - výhody, nevýhody (MUDr. Ivana Dubovská, PhD.) · Výběr typů zámků, lepení zámků při mesializaci špičáků, biomechanika posunů, reshaping, funkční aspekty medializace – zajištění řezákového a špičákového vedení (MUDr. Ivana Dubovská, PhD.) · Dostavby- wax-up, zásady správných estetických dostaveb u medializace špičáků, vytvoření struktury „laterálních řezáků a špičáků“ (MDDr. Barbora Vágnerová) · Otevření mezery - výhody, nevýhody (MUDr. Soňa Nováčková) · Řízené mesiální prořezávání stálého špičáku · Tvorba kosti a její stabilita pro implantaci – atestační práce (MUDr. Soňa Nováčková) · Co potřebuje implantát – papila, vzdálenost, jak zaimplantovat… · Kazuistiky · Protetika na implantát – tvorba papily, provizorní korunka, kombinace implantace s dostavbou či fazetou druhostranně (MDDr. Barbora Vágnerová) · Augmentace před implantací · Jiné možnosti náhrady · Adhezivní můstky, cantilevre, M Inovační centrummezerníky – výhody, nevýhody, stabilita, prostorové poměry, problémy retence (MDDr. Barbora Vágnerová + MUDr. Ivana Dubovská, PhD.)


 

Místo konání

Praha, 3M Inovační centrum

Cena

8000 Kč, 6400 Kč pro přihlášené do 1.5.2018 nebo 50% z plné ceny pro studenty a postgrady. Cena za dva dny.

Kód

25/33/2018

Kredity

10

Pořadatel

JPS s.r.o.
Velichovská 14, 155 00 Praha 5
Vladana Slámová
slamova[at-sign]jps[dot-sign]cz
770 139 676

ČSK

  • Teoretická vzdělávací akce registrovaná ČSK

Další akce tohoto pořadatele

Pá 23. 3. 2018
České Budějovice
Protetické ošetření implantátů
MUDr. Roman Tichý
JPS s.r.o.
Pá 23. 3. 2018
Teplice
Úrazy zubů u dětí
doc. MUDr. Romana Koberová Ivančaková, CSc.
JPS s.r.o.
Pá 6. 4. 2018
Jihlava
Kompozitní onlay od A do Z
MUDr. Pavel Kříž, Ph.D.
JPS s.r.o.