Zpět na všechny akce

Pokročilé chirurgické postupy v implantologii, augmentace kosti a managment měkkých tkání
So 5. 5. 2018, Praha 5
prof. Dr. Fouad Khoury, Ph.D.

Určení

  • PZL

Obsah

Principy augmentací a biologie kostí. Augmentace kosti - rekonstrukce malých defektů až po rozsáhlé 3D augmentace. Biologický koncept augmentace kosti, část 1.: Bone spreading, Bone splitting, minimálně invazivní augmentace, Bone core technika. Biologický koncept augmentace kosti, část 2.: Split Bone block technika, vertikální augmentace kosti, 3D rekonstrukce, Tunnel technika. Workshop s videoprezentacemi (pouze v angličtině, bez překladu) Odběr kosti intraorálně: alveolární výběžek,retromolární krajina, ramus mandibulae, brada, tvrdé patro, sinus maxillaris a jeho stěna. Instrumentarium, bezpečné provedení, ošetření dárcovského místa. Management měkkých tkání v implantologii,augmentační postupy: typy incize, cévní zásobení. Augmentační techniky, vhodné typy řezů. Tunnel technika, vestibuloplastika dle Kazanjiana, pedicalpalatal flap, roll flap, rotation flap, apical reposition flap, free soft tissue graft.

On-line přihlášení na www.cschs.cz


 

Místo konání

Praha 5, NH Prague City

Cena

5 700 Kč před 31.1.2018
6 700 Kč po 31.1.2018
1 500 Kč workshop, člen ČSCHS mají workshop zdarma

Kód

1/54/2018

Orientační počet přihlášených účastníků / předpokládaný počet účastníků

73 / 100

Kredity

5

Pořadatel

Česká stomatochirurgická společnost, z.s.
Slavojova 22, 128 00 Praha 2
Zuzana Hromádková
hromadkova[at-sign]dent[dot-sign]cz
234 709 623

ČSK

  • Teoretická vzdělávací akce registrovaná ČSK

Další akce tohoto pořadatele

Čt 1. 3. 2018
Plzeň
Ageneze horního postranního řezáku a dolního druhého premoláru
MUDr. Jiří Baumruk a MUDr. Jiří Krug, Ph.D.
Česká stomatochirurgická společnost, z.s.
So 24. 3. 2018
Praha 4
Stomatochirurgický seminář - Infekce v orofaciální krajině
kolektiv
Česká stomatochirurgická společnost, z.s.
Čt 31. 5. 2018
Praha 1
Estetická ortodoncie (Invisalign) pacientů léčených ortodonticko-chirurgicky
MUDr. Jiří Petr
Česká stomatochirurgická společnost, z.s.