Zpět na všechny akce

Požadavky na zacházení s léčivými přípravky v ordinaci lékařů a stomatologů.
So 14. 10. 2017, Přerov
PharmDr. Kristýna Jungová

Určení

  • PZL
  • Sestry a instrumentářky
  • Hygienistky
  • Zubní technici

Obsah

  1. Státní ústav pro kontrolu léčiv, legislativní podklad kontroly SÚKL - zákon o léčivech, prováděcí vyhlášky, pokyny SÚKL
  2. Oznamovací povinnosti poskytovatelů zdravotních služeb
  3. Stahování léčivých přípravků, používání reklamních vzorků
  4. Dokumentace o zacházení s léčivými přípravky
  5. Kontroly ve zdravotnických zařízeních, jejich hodnocení, klasifikace a sdělení o kritických a nejčastějších závadách

 

Místo konání

Přerov, Hotel Na Jižní

Cena

950 Kč

Kód

4/422/2017

Kredity

4

Pořadatel

Agentura Slavíčková, s. r. o.
Langrova 1 b, 627 00 Brno
Eva Holasová
info[at-sign]agentura-slavickova[dot-sign]cz
777 254 743

ČSK

  • Teoretická vzdělávací akce registrovaná ČSK