Zpět na všechny akce

Parodontologické dny v Ostravě
Pá 13.10. — So 14. 10. 2017, Ostrava Hotel Park Inn
kolektiv

Určení

  • PZL

Obsah

Pátek 13. 10. 2017 Dr. W. Westermann: Neúspěchy v parodontologii, příčiny, možnosti řešení Dr. J. Streblov: Kompromisní implantáty, kompromisní zuby, komplikace. Dr. J. Černušák: Etika a etiketa doc. P. Poleník: Léčba chronické hyperplastické kandidózy Er,Cr: YSGG laserem Doc. Ramba: Náhlé zdravotní zvraty v životě českých králů/Karel IV., Ladislav Pohrobek, Jiří z Poděbrad a Rudolf II. Habsburský

Sobota 14. 10. 2017 Dr. M. Matuševská: Spolupráca parodontológa s ostatnými špecializovanými odbormi - súhrn kazuistík u parodontologických pacientov Dr. P. Barták: Rozsáhlé protetické rekonstrukce a jejich vztah k parodontu, modelace tkání a červená estetika Dr. P. Abelovský: Prínosové dutiny - ochorenia a komplikácie v privátnej stomatologickej praxi.
Dr. Lejdarová: Základní krvácivé choroby + příprava ke stomatochirurgickému výkonu – kazuistiky, PRP a její využití v parodontologii (teorie, naše zkušenosti, legislativa)

Informace a on-line přihláška na www.perio.cz


 

Místo konání

Ostrava Hotel Park Inn

Cena

3400 Kč člen ČPS, 4900 Kč nečlen ČPS
2500 doprovod

Kód

2/37/2017

Orientační počet přihlášených účastníků / předpokládaný počet účastníků

100 / 100

Kredity

10

Pořadatel

Česká parodontologická společnost, z.s.
Slavojova22, 128 00 Praha 2
Zuzana Hromádková
hromadkova[at-sign]dent[dot-sign]cz
234 709 623

ČSK

  • Teoretická vzdělávací akce registrovaná ČSK