Vyšetření parodontu

Dátum konání
01. 01. 2020 -31. 12. 2020
Místo konání
www.healthcommunication.cz
Obsah

Parodont je závěsný aparát zubu. Jedná se o soubor tkání, které obklopují a fixují zub v jeho pozici a slouží také jako bariéra, která brání vstupu bakterií, nečistot a jiným škodlivinám. Mezi základní tkáně parodontu tedy patří zubní cement, alveolární kost a vazivová vlákna, která jsou napnuta mezi těmito dvěma tkáněmi. To celé pak přikrývá gingiva. Vyšetření parodontu patří mezi základní vyšetření v zubním lékařství, jeho onemocnění je nepříjemné a v dnešní době se již nevyskytuje ojediněle a tak je třeba znát jednotlivé základní stavy v parodontologii, jejich charakteristiky, možnosti prevence a také vhodné způsoby vyšetření i léčby.

Pořadatel
Health communication s.r.o.
Horní lán 1, 77900 Olomouc
Mgr. Veronika Pávková
jarka.hlobilova@hcom.cz
734571 522
Určení
PZL
ČSK
E-learningová akce
Kredity
2
Kód
1/437/2020