Lasery ve stomatologii - sny a realita

Dátum konání
01. 01. 2020 -31. 12. 2020
Místo konání
www.healthcommunication.cz
Obsah

V přednášce od doc. MUDr. Romana Šmuclera CSc. se dozvíme o postavení laserů ve stomatologii i mimo ní v minulosti a dnes. Podíváme se také na metody, které budou nejspíše využívané v budoucnosti. Základně si vysvětlíme princip fungování laseru a různých typů z hlediska jejich využití v praxi. Srozumitelným způsobem a přehledně, za pomoci bohaté obrazové dokumentace, si ukážeme využití laserů v praxi, výběr konkrétního přístroje pro konkrétní ošetření a možnosti, které nám jednotlivé modality nabízejí. Nesmíme opomenout také velice důležitou bezpečnost při práci s lasery, ale také limity, jelikož žádná léčebná modalita není všemocná, což je nejvíce patrné v nádorové chirurgii. Nezanedbatelnou součástí je samozřejmě využití laserů v estetické medicíně. Porovnáme si výsledky konvenčních metod ve srovnání s laserovým ošetřením. Na závěr přednášky se dozvíme více o fotodynamické terapii, která je čím dál aktuálnější v oblasti tkáně - šetřícího ošetření.

Pořadatel
Health communication s.r.o.
Horní lán 1, 77900 Olomouc
Mgr. Veronika Pávková
jarka.hlobilova@hcom.cz
734571 522
Určení
PZL
ČSK
E-learningová akce
Kredity
2
Kód
3/437/2020