Komunikace s problematickými typy pacientů

Dátum konání
01. 01. 2020 -31. 12. 2020
Místo konání
www.healthcommunication.cz
Obsah

Prezentace nabízí pohled na vztah a dění mezi pacientem a lékařem z více úhlů - z psychologického, sociálního i etického. Pokouší se rovněž objasnit možné příčiny poruch a potíží, které v kontextu vzájemných interakcí zdravotníků a pacientů nejčastěji nastávají. Dále se přednáška věnuje určité skupině pacientů a jejich reakcí vykazujících ve vyšší míře vlastnosti způsobující potíže v komunikaci se zdravotnickým personálem a mohou se tak pro lékaře i sestry stát tzv. problematickými a emočně vyčerpávajícími. Nastíněny jsou jednak vnitřní psychologické příčiny vedoucí k tzv. problematickému jednání, jednak i postupy ze strany zdravotníka, jak tyto situace zvládat.


Pořadatel
Health communication s.r.o.
Horní lán 1, 77900 Olomouc
Mgr. Veronika Pávková
jarka.hlobilova@hcom.cz
734571 522
Určení
PZL
ČSK
E-learningová akce
Kredity
2
Kód
2/437/2020