Registrace vzdělávacích akcí a stáží

Podmínkou registrace vzdělávacích akcí je zaplacení úhrady za služby spojené s registrací v paušální výši dle sazebníku schváleného Představenstvem ČSK. Pořadatel se zavazuje tuto úhradu zaplatit na výzvu, kterou je Vzdělávací středisko Komory oprávněno učinit společně s vyrozuměním o tom, že tato žádost splňuje podmínky registrace akce do předem stanoveného data.

Sazebník poplatků za služby spojené s registrací vzdělávacích akcí

Registrace akce + zveřejnění na webu ČSK
2000 Kč společně s příslušnou daní z přidané hodnoty za každý den trvání vzdělávací akce

Pro stomatologické kliniky s pregraduální výukou zubních lékařů platí sazba 1000 Kč společně s příslušnou daní z přidané hodnoty za každý den trvání vzdělávací akce.
Platba se netýká registrace stáží na akreditovaném pracovišti a registrace vzdělávacích akcí pořádaných Oblastními stomatologickými komorami.

Pro registraci vzdělávacích akcí použijte tento formulář
Pro registraci e-learningových kurzů použijte tento formulář
Pro registraci stáží použijte tento formulář

Pořadatel zašle nejpozději 30 dnů po skončení akce Vzdělávacímu středisku ČSK emailem prezenční listinu účastníků akce ve formátu tabulky Microsoft Excel.
Originál prezenční listiny s podpisy účastníků si uschovejte pro případnou kontrolu.

Prezenční listina - vzdělávací akce
Prezenční listina - stáž
Vybraný dokument si před vyplněním stáhněte a uložte.

Opatření představenstva Komory OP1/2016 jímž se stanoví způsob a podmínky registrace vzdělávacích akcí a požadavky na jejich náplň a na jejich odbornou kvalitu