2/2015 Řád Komory ze dne 8. 11. 2015, kterým se mění řád Komory č. 1/2009, organizační řád

Řád České stomatologické komory č. 2/2015 ze dne 8. 11. 2015, kterým se mění řád České stomatologické komory č. 1/2009, organizační řád

Sněm České stomatologické komory schválil tento řád České stomatologické komory:

Čl. I

Řád České stomatologické komory č. 1/2009, organizační řád, ve znění řádu České stomatologické komory č. 2/2010, řádu České stomatologické komory č. 1/2011, řádu České stomatologické komory č. 3/2011, řádu České stomatologické komory č. 1/2012, řádu České stomatologické komory 2/2012, řádu České stomatologické komory č. 1/2013, řádu České stomatologické komory č. 1/2014, řádu České stomatologické komory č. 2/2014, řádu České stomatologické komory č. 3/2014 a řádu České stomatologické komory č. 1/2015 se v části Finanční řád mění takto:

V příloze č. 1 se v položce „roční členský příspěvek“ v kategorii „provozovatelé vlastní praxe a společníci právnických osob“ ve sloupci „Ve prospěch Komory“ vypouští číslo „4 600“ a nahrazuje se číslem „4 900“.

V příloze č. 1 se v položce „roční členský příspěvek“ v kategorii „pracovníci v závislé činnosti“ ve sloupci „Ve prospěch Komory“ vypouští číslo „2 300“ a nahrazuje se číslem „2 450“.

Čl. II

Účinnost

Tento řád nabývá účinnosti dne 1. ledna 2016.