Profesní zkoušky

Místo konání: Vzdělávací středisko ČSK, Slavojova 22, Praha 2Termíny profesních zkoušek na 1. pololetí 2018

27. 2. 2018 VOLNO (1 místo)

8. 3. 2018 OBSAZENO

15. 3. 2018 OBSAZENO

27. 3. 2018 OBSAZENO

10. 4. 2018 OBSAZENO

19. 4. 2018 OBSAZENO

26. 4. 2018 OBSAZENO

10. 5. 2018 OBSAZENO

17. 5. 2018 OBSAZENO

22. 5. 2018 OBSAZENO

29. 5. 2018 OBSAZENO

5. 6. 2018 OBSAZENO

12. 6. 2018 OBSAZENO

19. 6. 2018 OBSAZENO

26. 6. 2018 OBSAZENO

aktualizace: 23. 2. 2018

Termíny na 2. pololetí 2018 připravujeme.

Termín profesní zkoušky nelze bez podané žádosti o vykonání profesní zkoušky předem rezervovat!


Důležité upozornění!
Žádost o vykonání profesní zkoušky je možné podat nejdříve tehdy, pokud člen Komory od data zařazení do základní odborné přípravy absolvoval odbornou praxi při poskytování zdravotních služeb zubních lékařů v celkovém rozsahu nejméně 24 měsíců a všechny předepsané kurzy v souladu s Opatřením představenstva Komory č. 1 ve znění platném k datu zařazení (viz. § 6 a § 7 Řádu České stomatologické komory o celoživotním vzdělávání zubních lékařů.)

Přihlašovat k profesní zkoušce se můžete vyplněním a podepsáním formuláře a zasláním naskenované verze (ve formě přiloženého dokumentu) e-mailem na vzdelavani@dent.cz nebo poštou na adresu: Vzdělávací středisko ČSK, Slavojova 22, 128 00 Praha 2.
V případě opakování profesní zkoušky použijte tento formulář

Nezbytnou součástí praktické přípravy v rámci základní odborné přípravy je splnění požadavků dle seznamu výkonů a výrobků, které jsou zaznamenávány uchazečem a potvrzovány konzultantem. Podle usnesení představenstva ČSK ze dne 10. 11. 2017 splnění požadavků dle seznamu výkonů a výrobků v rámci základní odborné přípravy uchazeč prokáže čestným prohlášením. Originál čestného prohlášení s aktuálním datem podpisu se předkládá v den profesní zkoušky s ostatní předepsanou zdravotnickou dokumentací a Indexem (platí i v případě opakování profesní zkoušky).

Od 20. 11. 2017 jsou stanoveny poplatky za podání Žádosti o změnu termínu profesní zkoušky, termínu opakování profesní zkoušky a termínu opakované profesní zkoušky:
• 500 Kč za 1. změnu
• 3000 Kč za 2. změnu
• 6000 Kč za každou další změnu
použijte tento formulář
(žádosti o změnu termínu profesní zkoušky podané před 20. 11. 2017 se nezapočítávají)


Členové zkušebních komisí u profesních zkoušek

Zkušební komise je obvykle tříčlenná


MUDr. Faez Al Haboubi
MUDr. Robert Houba, Ph.D.
MUDr. Edita Dúbravská
MUDr. Richard Klail
MUDr. Lucie Kocourová
MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA
MUDr. Jana Krňoulová, Ph.D.
MUDr. Zbyněk Mach
doc. MUDr. Vlasta Merglová, CSc.
MUDr. Jaroslav Myšák
MUDr. Dan Navrátil
MUDr. Jan Netolický, Ph.D.
MUDr. Edgar Oganessian, Ph.D.
MUDr. Daniel Ott
MUDr. Jiří Ševčík
MUDr. Jiří Škrdlant
MUDr. Jan Šváb
MUDr. Eva Valentová
MUDr. Jaroslav Vostrejž
MUDr. Taťána Vrbková