Profesní zkoušky

Místo konání: Vzdělávací středisko ČSK, Slavojova 22, Praha 2


Termíny profesních zkoušek na 2. pololetí 2017

5. 10. 2017 OBSAZENO

19. 10. 2017 OBSAZENO

24. 10. 2017 OBSAZENO

9. 11. 2017 OBSAZENO

16. 11. 2017 OBSAZENO

23. 11. 2017 OBSAZENO

5. 12. 2017 OBSAZENO

12. 12. 2017 OBSAZENO

19. 12. 2017 OBSAZENO

Termíny na 1. pololetí 2018 pro Vás připravujeme, vypsané budou přibližně koncem září 2017.

Důležité upozornění!
Žádost o vykonání profesní zkoušky je možné podat nejdříve tehdy, pokud člen Komory od data zařazení do základní odborné přípravy absolvoval odbornou praxi při poskytování zdravotních služeb zubních lékařů v celkovém rozsahu nejméně 24 měsíců a všechny předepsané kurzy v souladu s Opatřením představenstva Komory č. 1 ve znění platném k datu zařazení (viz. § 6 a § 7 Řádu České stomatologické komory o celoživotním vzdělávání zubních lékařů.)

Přihlašovat k profesní zkoušce se můžete vyplněním a podepsáním formuláře a zasláním naskenované verze (ve formě přiloženého dokumentu) e-mailem na vzdelavani@dent.cz nebo poštou na adresu: Vzdělávací středisko ČSK, Slavojova 22, 128 00 Praha 2.
V případě opakování profesní zkoušky použijte tento formulář

Od 1. 1. 2017 je stanoven poplatek za podání žádosti o změnu termínu profesní zkoušky ve výši 500 Kč, použijte tento formulář.


Členové zkušebních komisí u profesní zkoušky

MUDr. Faez Al Haboubi
MUDr. Robert Houba, Ph.D.
MUDr. Edita Dúbravská
MUDr. Richard Klail
MUDr. Lucie Kocourová
MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA
MUDr. Jana Krňoulová, Ph.D.
MUDr. Zbyněk Mach
doc. MUDr. Vlasta Merglová, CSc.
MUDr. Jaroslav Myšák
MUDr. Dan Navrátil
MUDr. Jan Netolický, Ph.D.
MUDr. Daniel Ott
MUDr. Jiří Ševčík
MUDr. Jiří Škrdlant
MUDr. Jan Šváb
MUDr. Eva Valentová
MUDr. Jaroslav Vostrejž
MUDr. Taťána Vrbková