OP3/2014 Opatření představenstva ČSK ze dne 7. 11. 2014, kterým se mění Opatření představenstva ČSK OP 1/2009 ve znění OP 1/2013 a OP 6/2013

OP3/2014 Opatření představenstva ČSK ze dne 7. 11. 2014,
kterým se mění Opatření představenstva ČSK OP 1/2009 Základní odborná příprava a profesní zkouška pro získání Osvědčení odbornosti praktický zubní lékař
ve znění OP1/2013 a OP6/2013

Představenstvo České stomatologické komory schválilo toto Opatření představenstva ČSK:

Čl. I

Opatření představenstva ČSK OP 1/2009 Základní odborná příprava a profesní zkouška pro získání Osvědčení odbornosti praktický zubní lékař, ve znění OP1/2013 a OP6/2013, se mění tak, že v odstavci 1. Zařazení do základní odborné přípravy se na konci druhé věty vkládá středník a slova „uchazeče lze zařadit i zpětně, nejdříve však ke dni konání první vzdělávací akce s tématem uvedeným v bodu 2 písm. a) položce 1 – 16 tohoto opatření, které se uchazeč zúčastnil“.

Čl. II

Toto Opatření představenstva Komory bylo schváleno představenstvem Komory dne 7. 11. 2014 a nabývá účinnosti vyhlášením, tj. 25. 11. 2014.