OP2/2014 Opatření představenstva ČSK ze dne 6. 6. 2014, kterým se mění Opatření představenstva ČSK OP 6/2009

OP 2/2014 Opatření představenstva ČSK ze dne 6. 6. 2014,
kterým se mění Opatření představenstva ČSK OP 6/2009
Stanovení počtu kreditů pro výjimečné případy uvedené v § 14 odst. 4 Řádu České stomatologické komory o celoživotním vzdělávání zubních lékařůPředstavenstvo České stomatologické komory schválilo toto Opatření představenstva ČSK:

Čl. I


Opatření představenstva ČSK OP 6/2009 Stanovení počtu kreditů pro výjimečné případy uvedené v § 14 odst. 4 Řádu o České stomatologické komory o celoživotním vzdělávání zubních lékařů se mění tak, že v § 1 se číslice „200“ vypouští a nahrazuje číslicí „20“.

Čl. II


Toto Opatření představenstva Komory bylo schváleno představenstvem Komory dne 6. 6. 2014 a nabývá účinnosti vyhlášením.