OP1/2014 Opatření představenstva ČSK ze dne 6. 6. 2014, kterým se mění Opatření představenstva ČSK OP 2/2009, ve znění OP2/2013 a OP4/2013

OP 01/2014 Opatření představenstva ČSK ze dne 6. 6. 2014,
kterým se mění Opatření představenstva ČSK OP 2/2009
Rozšířená odborná příprava pro získání Osvědčení odbornosti praktický zubní lékař parodontolog, praktický zubní lékař pedostomatolog, praktický zubní lékař stomatochirurg, ve znění opatření představenstva OP 2/2013 a OP 4/2013Představenstvo České stomatologické komory schválilo toto Opatření představenstva ČSK:

Čl. I


Opatření představenstva ČSK OP 2/2009 Rozšířená odborná příprava pro získání Osvědčení odbornosti praktický zubní lékař parodontolog, praktický zubní lékař pedostomatolog, praktický zubní lékař stomatochirurg se mění tak, že:

1. V části Náplň rozšířené odborné přípravy praktický zubní lékař parodontolog se v písmenu a) za bod 9. vkládá nový bod 10., který zní:

„10. Kardiopulmonální resuscitace a řešení neodkladných stavů v zubní praxi.“

2. V části Náplň rozšířené odborné přípravy praktický zubní lékař pedostomatolog se za bod 7. vkládá nový bod 8., který zní:

„8. Kardiopulmonální resuscitace a řešení neodkladných stavů v zubní praxi.“

3. V části Náplň rozšířené odborné přípravy praktický zubní lékař stomatochirurg se za bod 10. vkládá nový bod 11., který zní:

„11. Kardiopulmonální resuscitace a řešení neodkladných stavů v zubní praxi.“

Čl. II


Toto Opatření představenstva Komory bylo schváleno představenstvem Komory dne 6. 6. 2014 a nabývá účinnosti 1. ledna 2015.