Změny v názvech kurzů předepsaných v rámci základní odborné přípravy od roku 2014

V souvislosti se změnami ve znění Opatření představenstva Komory č. 1, ke kterým v roce 2013 došlo, bychom Vám rádi podali níže uvedené upřesňující informace.

Před podáním Žádosti o vykonání profesní zkoušky je nutné od data zařazení absolvovat

 1. předepsané kurzy v počtu a složení dle Opatření Komory č. 1 podle kterého jste byl (a) do základní odborné přípravy zařazen(a) a jehož znění jste obdržel(a) spolu s dopisem informujícím o datu zařazení

 2. odbornou praxi úhrnem v délce min. 24 měsíců

  Vzhledem k tomu, že se u některých kurzů od roku 2014 mění název i náplň, platí níže uvedené:

 • pro lékaře, kteří byli zařazeni do základní odborné přípravy dle Opatření představenstva Komory č. 1 s počtem předepsaných kurzů 13:

  • kurz s původním názvem Chirurgie v ambulantní praxi I. od roku 2014 nahrazuje kurz
   PZL 10 Ošetření rizikového pacienta, fokální infekce, základy farmakologie v praxi zubního lékaře
  • kurz s původním názvem Chirurgie v ambulantní praxi II. od roku 2014 nahrazuje kurz
   PZL 15 Náhlé příhody a kardiopulmonální resuscitace v praxi zubního lékaře
 • předepsaný kurz PZL 6 Strategie ošetření dítěte dle věku a prevence v dětském věku nahrazuje od roku 2014 kurz
  PZL 6 Přehled orofaciální patologie v dětském věku, vývojové a získané anomálie zubních tkání (platí i pro lékaře, kteří byli zařazeni dle Opatření představenstva Komory č. 1 ve znění OP1/2013, které obsahuje 15 předepsaných kurzů).

 • lékaři, kteří budou do základní odborné přípravy zařazeni v souladu s Opatřením představenstva Komory č. 1 ve znění OP1/2013 a OP6/2013 a ve znění OP1/2013, OP6/2013 a OP3/2014 absolvují během základní odb. přípravy od data zařazení kromě stanovené odborné praxe celkem 16 předepsaných kurzů.

V případě dotazů kontaktujte Vzdělávací středisko ČSK tel. 234 709 615, vzdelavani@dent.cz