OP6/2013 Opatření představenstva ČSK, kterým se mění Opatření představenstva ČSK č. OP 1/2009 ve znění OP1/2013

Představenstvo České stomatologické komory schválilo toto Opatření představenstva ČSK:

Čl. I
Opatření představenstva ČSK č. OP 1/2009 Základní odborná příprava a profesní zkouška pro získání Osvědčení odbornosti praktický zubní lékař, ve znění opatření představenstva ČSK č. OP 1/2013, se mění tak, že:

1. V bodu 2 v části Předepsaná témata položka č. 6 zní:
„6. Přehled orofaciální patologie v dětském věku, vývojové a získané anomálie zubních tkání.“

2. V bodu 2 v části Předepsaná témata se za položku č. 15 vkládá nová položka č. 16, která zní:
„16. Prevence zubního kazu v dočasné a smíšené dentici. Ošetření dočasné dentice.“


Čl. II
Toto Opatření představenstva bylo schváleno představenstvem Komory dne 8. listopadu 2013 a nabývá účinnosti vyhlášením, tj. 25. 11. 2013.