OP5/2013 Opatření představenstva ČSK ze dne 13. 9. 2013, kterým se mění Opatření představenstva ČSK OP 5/2009

OP 05/2013 Opatření představenstva ČSK ze dne 13. 9. 2013,
kterým se mění Opatření představenstva ČSK OP 5/2009 O registraci vzdělávacích akcí a požadavcích na jejich odbornou kvalitu


Představenstvo České stomatologické komory schválilo toto Opatření představenstva ČSK:

Čl. I


Opatření představenstva ČSK OP 5/2009 O registraci vzdělávacích akcí a požadavcích na jejich odbornou kvalitu se mění tak, že:

1. V § 1 odst. 2 se slova (ČSK/72/00) včetně závorky vypouštějí.
2. V § 2 odst. 1 se poslední věta vypouští.
3. V § 4 odst. 2 písm. c) se slova (ČSK/72/00) včetně závorky vypouštějí.

Čl. II


Toto opatření představenstva bylo schváleno představenstvem Komory dne 13. září 2013 a nabývá účinnosti vyhlášením.