Plenární zasedání ERO 2012 v Praze

Ve dnech 27. – 28. 4. 2012 se v Praze v hotelu Marriott konalo Plenární zasedání Evropské regionální organizace zubních lékařů (ERO).

Jednání se účastnili členové předsednictva v čele s prezidentem ERO Dr. Gerhardem Seebergerem a pozvání přijal významný host - výkonný ředitel FDI Jean-Luc Eiselé.

Na programu jednání byly výroční zprávy, které přednesli prezident ERO, prezident – elect ERO, generální sekretář ERO a vedoucí jednotlivých pracovních skupin předsednictva.

Evropská regionální organizace (ERO) je jednou z pěti regionálních organizací Světové dentální federace (FDI), v rámci FDI sdružuje členské evropské organizace zubních lékařů, postsovětské republiky a Izrael.

Posláním ERO je spolupracovat s různými institucemi FDI při prosazování jejich zájmů v evropském regionu, podporovat vzájemnou spolupráci národních organizací v oblasti výzkumu, vzdělávání, praxe a orálního zdraví v zájmu zlepšení zdravotního stavu populace, propagovat v členských organizacích moderní názory, vědecké objevy a koncepci svobodného a nezávislého povolání zubních lékařů, zdůrazňovat a podporovat zdravotnické, politické a profesní zájmy zubních lékařů ve střední a východní Evropě.
ČSK je řádným členem ERO od roku 1993.

Plenární zasedání se koná každý rok v jiné členské zemi, letos získala pořadatelství Česká stomatologická komora. Plenární zasedání ERO se konalo v České republice již podruhé, poprvé se evropští zástupci zubních lékařů sešli v Praze v roce 2000.

 
Pohled do sálu
 
Předsednický stůl v čele s prezidentem ERO Dr. Gerhardem Seebergerem
 
Předsednický stůl
 
 
 
Účastníky jednání pozdravil náměstek ministra pro zdravotní péči MUDr. Ferdinand Polák
 
Zástupci České stomatologické komory