Pacient s vysokou tělesnou hmotností

Přesahuje-li tělesná hmotnost pacienta nosnost stomatologického křesla, kterým je ordinace vybavena, lze doporučit, aby zubní lékař poskytnutí zdravotní péče takovému pacientovi odmítl (výjimkou jsou případy, kdy by dotčený pacient byl v přímém ohrožení života, které by bylo možno odvrátit jen okamžitým zákrokem na zubním křesle). Pokud se pacient bude ošetření domáhat, je třeba jej odkázat na jeho zdravotní pojišťovnu, která je povinna pro něj odpovídající péči zajistit.

Pokud zubní lékař i přesto, že ví, že pacientova tělesná hmotnost přesahuje nosnost dostupného křesla, tohoto pacienta na křesle ošetřuje, nese veškerá rizika s tím spojená. To znamená, že odpovídá nejen za škodu, která by v důsledku přetížení křesla vznikla pacientovi, ale i za škodu, která by vznikla na křesle samotném či na jiném zařízení ordinace, jakož i za škodu, která by vznikla proto, že by křeslo bylo v důsledku přetížení dočasně či dokonce trvale vyřazeno z provozu (ušlý zisk, náklady na pořízení nového křesla apod.). Pro úplnost lze doplnit, že tyto škody zpravidla nebývají kryty pojištěním, neboť by šlo o škody vzniklé v důsledku nesprávného používání křesla (jeho přetížení).

Je-li nosnost křesla vzhledem k hmotnosti pacienta dostatečná, pak případné škody, které by vznikly pacientovi v důsledku poškození křesla, budou kryty profesním pojištěním. Pokud jde o škodu vzniklou zubnímu lékaři, bude záležet na tom, zda je pro případy vzniku škody na vybavení ordinace pojištěn a v jakém rozsahu.


Mgr. Jiří Slavík