Etický kodex

1. Já, zubní lékař – stomatolog, člen České stomatologické komory, jsem svobodný člověk, zodpovědný za své myšlenky a skutky. 

2. Míra svobody, kterou požaduji pro sebe, je mírou, jež náleží každému člověku. 

3. Úcta k životu je výchozí myšlenkou mého jednání. 

4. Základní profesní etickou normou je pro mne Hippokratova přísaha.
 
5. Ve svém povolání budu vyžadovat od sebe i ostatních uplatnění veškerých schopností. Hranici těchto schopností však nepřekročím. 

6. Své znalosti nebudu stavět na odiv, neboť hranic vědění nelze dosáhnout. 

7. Své vědomosti a zkušenosti nebudu skrývat před ostatními ve snaze předčit je prestiží nebo ziskem.
 
8. Svých vědomostí a dovedností nikdy nedovolím zneužít ve prospěch nedobré věci a to ani pod nátlakem. 

9. Tradici lékařského povolání budu ctít a jeho vážnost vytvářet vahou své osobnosti. 

10. Měřítkem naplňování Etického kodexu je mé vlastní svědomí.