OSP 3/2009 k vybavení pohotovostní lékárny v ordinaci zubního lékaře

Odborné stanovisko č. 3/2009 k vybavení pohotovostní lékárny v ordinaci zubního lékaře
vydané představenstvem České stomatologické komory
dle ust. § 20b odst. 2 Organizačního řádu – Stanov ČSK
ve znění usnesení představenstva ČSK USN2012/03/009


K řádnému zajištění poskytnutí první pomoci v ordinaci zubního lékaře je doporučeno, aby ordinace zubního lékaře byla vybavena v přiměřeném množství léčivými přípravky a dalším vybavením uvedenými v tomto odborném stanovisku.

1. Léčivé přípravky
Epinefrin (= adrenalin, injekční roztok), atropin (injekční roztok), dexamethason (nebo jiný kortikosteroid vhodný pro řešení akutních stavů, injekční roztok), lidokain 1% (ev. trimekain 1%, injekční roztok), diazepam (injekční roztok nebo roztok pro rektální podání), antihistaminikum (injekční roztok vhodný pro řešení akutních stavů, např. bisulepin), tramadol (injekční roztok), kaptopril (tablety), glycerol-trinitrát (= nitroglycerin, sublinguální tableta nebo spray), glukóza 40% (injekční roztok), glukóza 5% (infuzní roztok), fyziologický roztok (= natrii chlorati isotonica, infuzní roztok), aqua pro injectione (injekční roztok)

2. Technické vybavení
Samorozpínací resuscitační vak, vzduchovody (ústní, příp. nosní), Esmarchovo škrtidlo se sponou, flexila, spojovací infuzní hadička, infuzní set, transfuzní jehly, injekční stříkačky a jehly, tampony, roztok k povrchové dezinfekci kůže, náplast, čelistní rozvěrač, fonendoskop, tonometr.


V Praze dne 10.3.2012


MUDr. Pavel Chrz
prezident
České stomatologické komory

 

Stručné informace k použití doporučených léků při řešení náhlých příhod u dospělých pacientů v zubní ordinaci