Archiv úplných znění

Řády Komory

1/2009 Organizační řád (ve znění účinném od 24. 5. 2017 do 19. 11. 2017)
1/2009 Organizační řád (ve znění účinném od 1. 1. 2017 do 23. 5. 2017)
1/2009 Organizační řád (ve znění účinném od 26. 5. 2016 do 31. 12. 2016)
1/2009 Organizační řád (ve znění účinném od 1. 1. 2016 do 25. 5. 2016)
1/2009 Organizační řád (ve znění účinném od 27. 5. 2015 do 31. 12. 2015)
1/2009 Organizační řád (ve znění účinném od 1. 1. 2015 do 26. 5. 2015)
1/2009 Organizační řád (ve znění účinném od 22. 5. 2014 do 31. 12. 2014)
1/2009 Organizační řád (ve znění účinném od 1. 1. 2014 do 21. 5. 2014)
1/2009 Organizační řád (ve znění účinném od 4. 6. 2013 do 31. 12. 2013)
1/2009 Organizační řád (ve znění účinném od 1. 2. 2013 do 3. 6. 2013)
1/2009 Organizační řád (ve znění účinném od 22. 5. 2012 do 31. 1. 2013)
1/2009 Organizační řád (ve znění účinném od 1. 1. 2012 do 21. 5. 2012)
1/2009 Organizační řád (ve znění účinném od 23. 5. 2011 do 31. 12. 2011)
1/2009 Organizační řád (ve znění účinném od 1. 1. 2011 do 22. 5. 2011)
1/2009 Organizační řád (ve znění účinném od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2010)
2/2011 Jednací řád (ve znění účinném od 1. 2. 2013 do 31. 12. 2015)
2/2011 Jednací řád (ve znění účinném od 1. 1. 2012 do 31. 1. 2013)
2/2009 Jednací řád (ve znění účinném od 15. 5. 2010 do 31. 12. 2011)
3/2009 Volební řád (ve znění účinném od 11. 11. 2007 do 31. 1. 2013)
1/2010 Disciplinární řád (ve znění účinném od 1. 2. 2013 do 11. 11. 2017)
1/2010 Disciplinární řád (ve znění účinném od 1. 1. 2011 do 31. 1. 2013)
4/2009 Disciplinární řád (ve znění účinném od 8. 11. 2009 do 31.12. 2010)

Řády Komory - verze pro tisk ve znění platném a účinném od 27. 5. 2015 do 31. 12. 2015 [.PDF]
Řády Komory - verze pro tisk ve znění platném a účinném od 1. 1. 2015 do 26. 5. 2015 [.PDF]
Řády Komory - verze pro tisk ve znění platném a účinném od 22. 5. 2014 do 31. 12. 2014
Řády Komory - verze pro tisk ve znění platném a účinném od 1. 1. 2014 do 21. 5. 2014 [.PDF]
Řády Komory - verze pro tisk ve znění platném od 4. 6. 2013 do 31. 12. 2013 [.PDF]
Řády Komory - verze pro tisk ve znění platném od 1. 2. 2013 do 3. 6. 2013 [.PDF]
Řády Komory - verze pro tisk ve znění platném od 22. 5. 2012 do 31. 1. 2013 [.PDF]
Řády Komory - verze pro tisk ve znění platném od 1. 1. 2012 do 21. 5. 2012 [.PDF]
Řády Komory - verze pro tisk ve znění platném od 23. 5. 2011 do 31. 12. 2011 [.PDF]
Řády Komory - verze pro tisk ve znění platném od 1. 1. 2011 do 22. 5. 2011 [.PDF]
Řády Komory - verze pro tisk ve znění platném do 31.12.2010 [.PDF]

Opatření představenstva Komory

OP1/2017 Opatření představenstva Komory, jímž se stanoví předepsané vzdělávací akce, rozsah a náplň předepsaných stáží a minimální rozsah praktického výkonu povolání zubního lékaře v rámci vstupního vzdělávacího programu v pedostomatologii (ve znění účinném od 23. 3. 2017 do 9. 12. 2018)
OP6/2016 Opatření představenstva Komory, jímž se stanoví náplně, formy, průběhu a hodnocení profesní zkoušky a opakované profesní zkoušky včetně způsobu ustanovení zkušební komise (ve znění účinném od 1.1.2017 do 22.11.2018)
OP5/2016 Opatření představenstva Komory, jímž se stanoví předepsané vzdělávací akce, rozsah a náplň předepsaných stáží a minimální rozsah praktického výkonu povolání zubního lékaře v rámci vstupních vzdělávacích programů ve stomatochirurgii a parodontologii ve znění OP2/2017 (ve znění účinném od 24.4.2017 do 4.2.2018)
OP5/2016 Opatření představenstva Komory, jímž se stanoví předepsané vzdělávací akce, rozsah a náplň předepsaných stáží a minimální rozsah praktického výkonu povolání zubního lékaře v rámci vstupních vzdělávacích programů ve stomatochirurgii a parodontologii (ve znění účinném od 1.1.2017 do 23.4.2017)
OP1/2016 Opatření představenstva Komory o podmínkách akreditace akreditovaných poskytovatelů a o postupu akreditace (ve znění účinném od 1. 1. 2017 do 17. 1. 2018)
OP1/2015 Opatření představenstva Komory o podmínkách a způsobu akreditace poskytovatelů (ve znění účinném od 23. 3. 2015 do 28. 6. 2015)
OP3/2009 Podmínky akreditace pracovišť pro rozšířenou odbornou přípravu (ve znění účinném od 14. 5. 2010 do 22. 3. 2015)
OP1/2009 Základní odborná příprava a profesní zkouška pro získání Osvědčení odbornosti praktický zubní lékař (ve znění účinném od 25. 11. 2013 do 24. 11. 2014)
OP1/2009 Základní odborná příprava a profesní zkouška pro získání Osvědčení odbornosti praktický zubní lékař (ve znění účinném od 20. 6. 2013 do 24. 11. 2013)
OP1/2009 Základní odborná příprava a profesní zkouška pro získání Osvědčení odbornosti praktický zubní lékař (ve znění účinném do 19. 6. 2013)
OP2/2009 Rozšířená odborná příprava pro získání Osvědčení odbornosti praktický zubní lékař parodontolog, praktický zubní lékař pedostomatolog, praktický zubní lékař stomatochirurg (ve znění účinném od 16. 9. 2013 do 31. 12. 2014)
OP2/2009 Rozšířená odborná příprava pro získání Osvědčení odbornosti praktický zubní lékař parodontolog, praktický zubní lékař pedostomatolog, praktický zubní lékař stomatochirurg (ve znění účinném od 20. 6. 2013 do 15. 9. 2013)
OP2/2009 Rozšířená odborná příprava pro získání Osvědčení odbornosti praktický zubní lékař parodontolog, praktický zubní lékař pedostomatolog, praktický zubní lékař stomatochirurg (ve znění účinném do 19. 6. 2013)
OP5/2009 O registraci vzdělávacích akcí a požadavcích na jejich odbornou kvalitu (ve znění účinném od 20. 6. 2013 do 15. 9. 2013)
OP5/2009 O registraci vzdělávacích akcí a požadavcích na jejich odbornou kvalitu (ve znění účinném od 1. 1. 2013 do 19. 6. 2013)
OP5/2009 O registraci vzdělávacích akcí a požadavcích na jejich odbornou kvalitu (ve znění účinném od 10. 6. 2007 do 31. 12. 2012)
OP6/2009 Stanovení počtu kreditů pro výjimečné případy uvedené v § 14 odst. 4 Řádu České stomatologické komory o celoživotním vzdělávání zubních lékařů (ve znění účinnémod 13. 12. 2008 do 24. 6. 2014)
Opatření představenstva Komory - verze pro tisk ve znění platném od 23. 3. 2015 do 28. 6. 2015 [.PDF]
Opatření představenstva Komory - verze pro tisk ve znění platném od 1. 1. 2015 do 22. 3. 2015 [.PDF]
Opatření představenstva Komory - verze pro tisk ve znění platném od 25. 11. 2014 do 31. 12. 2014 [.PDF]
Opatření představenstva Komory - verze pro tisk ve znění platném od 25. 6. 2013 do 24. 11. 2014 [.PDF]
Opatření představenstva Komory - verze pro tisk ve znění platném od 25. 11. 2013 do 24. 6. 2014 [.PDF]
Opatření představenstva Komory - verze pro tisk ve znění platném od 16. 9. 2013 do 24. 11. 2013 [.PDF]
Opatření představenstva Komory - verze pro tisk ve znění platném od 20. 6. 2013 do 15. 9. 2013 [.PDF]
Opatření představenstva Komory - verze pro tisk ve znění platném od 1. 1. 2013 do 19. 6. 2013 [.PDF]
Opatření představenstva Komory - verze pro tisk ve znění platném do 31. 12. 2012 [.PDF]

Odborná stanoviska představenstva Komory

Odborná stanoviska představenstva Komory - verze pro tisk ve znění platném a účinném od 16. 5. 2014 do 16. 1. 2015 [.PDF]
Odborná stanoviska představenstva Komory - verze pro tisk ve znění platném do 15. 5. 2014 [.PDF]