ADEE (Association for Dental Education in Europe) - Evropská asociace vzdělávání v zubním lékařství

ADEE byla založena v roce 1975 jako nezávislá evropská organizace vysokých škol zubního lékařství. Tato organizace se zabývá vzděláváním zubních lékařů a je podporována ze zdrojů Evropské unie. Hlavním zájmem je pregraduální vzdělávání, zejména vzdělávací standardy, zajištění kvality vzdělávání, standardy hodnocení studentů a zkoušení znalostí, výměna poznatků, odborníků i studentů.

Činnost ADEE je založe na práci představenstva (ADEE Executive Committee), sněmu (General Assembly of ADEE) a kanceláře (ADEE Office).

ČSK je řádným členem ADEE od května 2006.