CECDO (Council of European Chief Dental Officers) - Rada evropských hlavních odborníků pro zubní lékařství

CECDO je fórem pro výměnu názorů na záležitosti zubního lékařství v rámci státu Evropské unie a Evropského hospodářského prostoru (EEA). Funguje jako poradní orgán pro vlády v členských zemích, Evropské komise a jiným institucím.

ČSK se jednání CECDO účastní od roku 2007.