ERO (European Regional Organisation FDI) - Evropská regionální organizace FDI

ERO je jednou z pěti regionálních organizací FDI, v rámci FDI sdružuje členské evropské organizace zubních lékařů a také postsovětské republiky a Izrael.

Posláním ERO je spolupracovat s různými institucemi FDI při prosazování jejich zájmů v evropském regionu, podporovat vzájemnou spolupráci národních organizací v oblasti výzkumu, vzdělávání, praxe a orálního v zájmu zlepšení zdravotního stavu populace, propagovat v členských organizacích moderní názory, vědecké objevy a koncepci svobodného a nezávislého povolání zubních lékařů, zdůrazňovat a podporovat zdravotnické, politické a profesní zájmy zubních lékařů ve střední a východní Evropě.

Činnost ERO je založena na práci představenstva (ERO Board), sněmu (Delegate Meeting) a pracovních skupin (Working groups - WG Quality Management, WG Liberal Dental Practice in Europe, WG ERO Parity, WG ERO Enlargement, WG Prevention a WG Basic and Continual Education).

ČSK je řádným členem ERO od roku 1993.