FDI (Fédération Dentaire Internationale - World Dental Federation) - Světová dentální federace

 

FDI byla založena v roce 1900 v Paříži s cílem rozvíjet  zubní lékařství jako vědu a umění, přispívat k výměně zkušeností a informací v oboru mezi všemi zubními lékaři světa, přispívat ke zdravému životnímu stylu a pečovat o blaho a spokojenost pacientů.

FDI je nezávislá profesní organizace, které sdružuje 156 národních asociací, 35 mezinárodních asociací a v nich více než 1000000 zubních lékařů z celého světa. Práce FDI je orientována na podporu optimálního orálního i celkové zdraví populace, podporu zájmů členských asociací a jejich členů, podporu vědy, výzkumu a praxe v zubním lékařství, podporu mezinárodní výměny informací za účelem zlepšení orálního zdraví.

Činnost FDI je založena na práci představenstva - rady (FDI Council), který je složen z: prezidenta, viceprezidenta, pokladníka, výkonného výboru, finančního výboru, výboru pro komunikaci a podporu členů, výboru pro dentální praxi, výboru pro vzdělávání, výboru pro vědu a výboru pro rozvoj a podporu zdraví. Dále je činnost založena na práci sněmu (General Assembly), kontinentálních regionálních organizací (ERO - evropská, APRO - asijsko-pacifická, LARO - latinsko-americká, ARO - africká a NARO - severoamerická), národních sekretářů (Dental Liaison Officer Forum), odborných výborů a kanceláře.

ČSK je řádným členem FDI od října 1996.

FDI každoročně pořádá světový kongres spojený s dentální výstavou.

ČSK spolupracuje s FDI a společností Unilever na projektu Live.Learn.Laugh. ČSK se zapojila s projektem  "Prevence zubního kazu pro celou rodinu", který je zaměřen na zavedení zubního průkazu dítěte, zlepšení komunikace pediatrů a zubních lékařů, podporu vzdělávání zubních lékařů, dentálních hygienistek a dětských lékařů v oblasti péče o malé pacienty. Díky tomuto projektu ČSK po 3 roky čerpala každoročně 10000 Euro na tisk dětských zubních průkazů, kterými jsou v současné době vybaveny již všechny děti do 6 let v ČR.