Základní informace o programu

Výukový program ZDRAVÉ ZUBY je cílený na zlepšení zubního zdraví a je určen dětem prvního stupně základních škol. Program je zařazen do standardního vzdělávání na základních školách do výuky Prvouky v 1. až 3. ročníku a Přírodovědy ve 4. až 5. ročníku.

Program je od roku 2003 rozesílán každý rok zdarma všem základním školám v České republice. Základní školy v České republice tak mají možnost systematicky a již po dobu 8 let ovlivňovat postoje dětí ke zdraví a připravit je tak na přijetí odpovědnosti za své vlastní zdraví.

Cílem programu ZDRAVÉ ZUBY je vzdělávat, informovat a motivovat jak děti, tak jejich rodiče, ke změně postoje k zubnímu zdraví.