Česká společnost protetické stomatologie

Předsedkyně - doc. MUDr. Hana Hubálková, Ph.D.
Stomatologická klinika I. LF UK
oddělení protetické stomatologie
Kateřinská 32
128 00 Praha 2
tel.: 224 966 646
e-mail: hana.hubalkova@lf1.cuni.cz

Sekretariát - Zuzana Hromádková
Kancelář České stomatologické komory
Slavojova 22
128 00 Praha 2
tel.: 234 709 623

úřední hodiny: úterý, čtvrtek 8.00 - 16.00 hod.

Oficiální web společnosti

Stanovy

Archiv