Česká parodontologická společnost

Předseda: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA
Stomatologická klinika VFN a 1. LF UK
Karlovo nám. 32
120 00 Praha 2
tel.: +420 224 964 552-3
e-mail: korabek@centrum.cz

Sekretariát - Zuzana Hromádková
Kancelář České stomatologické komory
Slavojova 22
128 00 Praha 2
tel.: 234 709 623

úřední hodiny: úterý, čtvrtek 8.00 - 16.00 hod.

Oficiální www stránky