Česká parodontologická společnost

Předseda: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA 
Stomatologická klinika VFN a 1. LF UK 
Karlovo nám. 32 
120 00 Praha 2 
tel.: +420 224 964 552-3 
e-mail: korabek@centrum.cz

Sekretariát - Zuzana Hromádková
Kancelář České stomatologické komory
Slavojova 22
128 00 Praha 2
tel.: 234 709 623
fax: 234 709 619
úřední hodiny: úterý, čtvrtek 8.00 - 16.00 hod.

Oficiální www stránky